Sijoittajat epävarmoina – rahastoista lunastettiin tammikuussa 226 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin tammikuussa yhteensä 226 miljoonaa euroa. Lunastuksiin vaikuttivat erityisesti korkomarkkinoilla tapahtuneet nopeat ja voimakkaat liikkeet. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli tammikuun lopussa 154 miljardia euroa.


Uusia pääomia sijoitettiin yhdistelmärahastoihin yhteensä 85 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 62 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin yhteensä 136 miljoonaa euroa, pitkän koron rahastoista 90 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoista 148 miljoonaa euroa.