Rahastoista lunastettiin 301,24 miljoonaa euroa – markkinatilanne lisää epävarmuutta

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin syyskuussa yhteensä 301,24 miljoonaa euroa. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli syyskuun lopussa 128 miljardia euroa.
Syyskuussa uusia pääomia sijoitettiin yhdistelmärahastoihin yhteensä 25 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 115 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin varoja yhteensä 20 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin yhteensä 35 miljoonaa euroa ja lyhyen koron yhteensä 386 miljoonaa euroa.