Sijoitusrahastoihin 364 miljoonaa uusia sijoituksia – pitkän koron rahastoissa
tuottoisa marraskuu

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin marraskuussa yhteensä 364
miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan
markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden
lopussa 137 miljardia euroa.


Marraskuussa uusia pääomia sijoitettiin osakerahastoihin yhteensä 475 miljoonaa euroa ja
yhdistelmärahastoihin yhteensä 37 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 102
miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 16 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin
lyhyen koron rahastoista 266 miljoonaa euroa.