Sijoitusrahastoihin 273 miljoonaa euroa uutta pääomaa – erityisesti pitkän koron rahastoihin runsaasti uusia varoja

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin tammikuussa yhteensä 273 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 138 miljardia euroa.

Tammikuussa uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin paitsi lyhyen koron rahastoihin. Eniten uusia varoja sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, yhteensä 271 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 31 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 30 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 18 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin ainoastaan lyhyen koron rahastoista yhteensä 77 miljoonaa euroa.