Rahastoihin 336 miljoonaa euroa uusia sijoituksia – korkosijoitukset kiinnostivat

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin helmikuussa yhteensä 336
miljoonaa euroa uutta pääomaa. Toisaalta rahastopääomaan vaikutti heikkenevä
markkinakehitys. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 138
miljardia euroa.

Helmikuussa uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin paitsi osakerahastoluokkaan. Eniten
uusia varoja sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin, yhteensä 376 miljoonaa euroa. Pitkän koron
rahastoihin sijoitettiin yhteensä 292 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 70
miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 31 miljoonaa euroa uusia pääomia.
Pääomia lunastettiin ainoastaan osakerahastoista yhteensä 434 miljoonaa euroa.