Rahastot kiinnostivat laajasti – uutta pääomaa 709 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuussa 709 miljoonaa
euroa uutta pääomaa. Lisäksi rahastopääoma kasvoi suotuisan markkinakehityksen
ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 138 miljardia
euroa.

Huhtikuussa uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 585 miljoonaa euroa,
osakerahastoihin 103 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 42 miljoonaa euroa uusia pääomia.
Pitkän koron rahastoista lunastettiin varoja 3 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisista rahastoista 18
miljoonaa euroa.