Suotuisa markkinakehitys avitti rahastopääoman kasvua kesäkuussa –
ensimmäinen vuosipuolisko korkosijoittajalle tuottoisa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuussa 184 miljoonaa
euroa uutta pääomaa. Lisäksi rahastopääoma kasvoi myös suotuisan
markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden
lopussa 142 miljardia euroa.

Kesäkuussa uusia pääomia sijoitettiin pitkän koron rahastoihin yhteensä 262 miljoonaa euroa.
Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 39 miljoonaa euroa uusia pääomia. Osakerahastoista
lunastettiin yhteensä 85 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoista miljoona euroa ja
vaihtoehtoisista rahastoista lunastettiin yhteensä 30 miljoonaa euroa varoja