Sijoitusrahastoihin 167 miljoonaa euroa uutta pääomaa – erityisesti lyhyen koronrahastot vetivät varoja

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa 167 miljoonaa
euroa uutta pääomaa. Lisäksi rahastopääoma kasvoi suotuisan markkinakehityksen
ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 144 miljardia
euroa.

Heinäkuussa uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 119 miljoonaa euroa ja
pitkän koron rahastoihin yhteensä 28 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 44
miljoonaa euroa uusia pääomia ja yhdistelmärahastoihin 21 miljoonaa. Vaihtoehtoisista rahastoista
lunastettiin yhteensä 43 miljoonaa euroa.