Rahastoihin uusia sijoituksia 378 miljoonaa euroa – heikko markkinakehitys pienensi rahastopääomaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin 378 miljoonaa euroa uutta
pääomaa. Rahastopääoma kuitenkin pieneni markkinakehityksen takia.
Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 142 miljardia euroa.

Elokuussa uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 282 miljoonaa euroa ja
pitkän koron rahastoihin yhteensä 92 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 5
miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 36 miljoonaa euroa uusia varoja.
Yhdistelmärahastoista lunastettiin yhteensä 37 miljoonaa euroa.