Sijoitusrahastoihin 409 miljoonaa euroa uutta pääomaa –markkinakehitys laski pääomia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin syyskuussa 409 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kuitenkin pieneni markkinakehityksen takia. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 141 miljardia euroa.


Syyskuussa uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 326 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 167 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin yhteensä 19 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin yhteensä 94 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoista rahastoista lunastuksia tehtiin yhteensä 10 miljoonaa euroa.