Uusia pääomia sijoitettiin osakerahastoihin, pitkän koron rahastoista lunastettiin

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin yhteensä 144 miljoonaa euroa pääomia.
Eri rahastoluokkien välillä oli kuitenkin suuria eroja. Osakerahastot kasvattivat lokakuussa
suosiotaan. Uusia pääomia sijoitettiin osakerahastoihin yhteensä 483 miljoonaa euroa. Pitkän
koron rahastoista puolestaan lunastettiin yhteensä 598 miljoona euroa. Rahastopääoma pieneni
myös markkinakehityksen takia. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 138
miljardia euroa.