Rahastot suosiossa marraskuussa – sijoitusrahastoihin 571 miljoonaa euroa uusiapääomia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin yhteensä 571 miljoonaa euroa uusia
pääomia. Osakerahastot kasvattivat marraskuussa suosiotaan. Uusia pääomia sijoitettiin niihin
yhteensä 241 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin yhteensä 357 miljoonaa euroa
uusia varoja, yhdistelmärahastoihin 19 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 5 miljoonaa
euroa. Pitkän koron rahastoista puolestaan lunastettiin yhteensä 51 miljoonaa euroa.
Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu
rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 145 miljardia euroa.