Uusia pääomia sijoitettiin osakerahastoihin, pitkän koron rahastoista lunastettiin

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin yhteensä 144 miljoonaa euroa pääomia.
Eri rahastoluokkien välillä oli kuitenkin suuria eroja. Osakerahastot kasvattivat lokakuussa
suosiotaan. Uusia pääomia sijoitettiin osakerahastoihin yhteensä 483 miljoonaa euroa. Pitkän
koron rahastoista puolestaan lunastettiin yhteensä 598 miljoona euroa. Rahastopääoma pieneni
myös markkinakehityksen takia. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 138
miljardia euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Uusia pääomia sijoitettiin osakerahastoihin, pitkän koron rahastoista lunastettiin

Sijoitusrahastoihin 409 miljoonaa euroa uutta pääomaa –markkinakehitys laski pääomia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin syyskuussa 409 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kuitenkin pieneni markkinakehityksen takia. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 141 miljardia euroa.


Syyskuussa uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 326 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 167 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin yhteensä 19 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin yhteensä 94 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoista rahastoista lunastuksia tehtiin yhteensä 10 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Sijoitusrahastoihin 409 miljoonaa euroa uutta pääomaa –markkinakehitys laski pääomia

Rahastoihin uusia sijoituksia 378 miljoonaa euroa – heikko markkinakehitys pienensi rahastopääomaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin 378 miljoonaa euroa uutta
pääomaa. Rahastopääoma kuitenkin pieneni markkinakehityksen takia.
Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 142 miljardia euroa.

Elokuussa uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 282 miljoonaa euroa ja
pitkän koron rahastoihin yhteensä 92 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 5
miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 36 miljoonaa euroa uusia varoja.
Yhdistelmärahastoista lunastettiin yhteensä 37 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Rahastoihin uusia sijoituksia 378 miljoonaa euroa – heikko markkinakehitys pienensi rahastopääomaa

Sijoitusrahastoihin 167 miljoonaa euroa uutta pääomaa – erityisesti lyhyen koronrahastot vetivät varoja

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa 167 miljoonaa
euroa uutta pääomaa. Lisäksi rahastopääoma kasvoi suotuisan markkinakehityksen
ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 144 miljardia
euroa.

Heinäkuussa uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 119 miljoonaa euroa ja
pitkän koron rahastoihin yhteensä 28 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 44
miljoonaa euroa uusia pääomia ja yhdistelmärahastoihin 21 miljoonaa. Vaihtoehtoisista rahastoista
lunastettiin yhteensä 43 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Sijoitusrahastoihin 167 miljoonaa euroa uutta pääomaa – erityisesti lyhyen koronrahastot vetivät varoja

Suotuisa markkinakehitys avitti rahastopääoman kasvua kesäkuussa –
ensimmäinen vuosipuolisko korkosijoittajalle tuottoisa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuussa 184 miljoonaa
euroa uutta pääomaa. Lisäksi rahastopääoma kasvoi myös suotuisan
markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden
lopussa 142 miljardia euroa.

Kesäkuussa uusia pääomia sijoitettiin pitkän koron rahastoihin yhteensä 262 miljoonaa euroa.
Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 39 miljoonaa euroa uusia pääomia. Osakerahastoista
lunastettiin yhteensä 85 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoista miljoona euroa ja
vaihtoehtoisista rahastoista lunastettiin yhteensä 30 miljoonaa euroa varoja

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Suotuisa markkinakehitys avitti rahastopääoman kasvua kesäkuussa –
ensimmäinen vuosipuolisko korkosijoittajalle tuottoisa

Rahastoihin 461 miljoonaa euroa uutta pääomaa – korkosijoitukset palasivat

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin 461 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lisäksi rahastopääoma kasvoi suotuisan markkinakehityksen
ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 139 miljardia euroa.


Toukokuussa uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 207 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoihin yhteensä 75 miljoonaa. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 212 miljoonaa euroa uusia pääomia. Yhdistelmärahastoista lunastettiin yhteensä 7 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisista rahastoista yhteensä 26 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Rahastoihin 461 miljoonaa euroa uutta pääomaa – korkosijoitukset palasivat

Rahastot kiinnostivat laajasti – uutta pääomaa 709 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuussa 709 miljoonaa
euroa uutta pääomaa. Lisäksi rahastopääoma kasvoi suotuisan markkinakehityksen
ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 138 miljardia
euroa.

Huhtikuussa uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 585 miljoonaa euroa,
osakerahastoihin 103 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 42 miljoonaa euroa uusia pääomia.
Pitkän koron rahastoista lunastettiin varoja 3 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisista rahastoista 18
miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Rahastot kiinnostivat laajasti – uutta pääomaa 709 miljoonaa euroa

Pankkisektorin turbulenssilla vain pieni vaikutus sijoitusrahastoihin – rahastoista lunastettiin maaliskuussa 19 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin maaliskuussa yhteensä 19
miljoonaa euroa pääomia. Rahastopääomaa pienensi myös heikentynyt
markkinakehitys. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 137
miljardia euroa.

Maaliskuussa uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 150 miljoonaa euroa ja
yhdistelmärahastoihin 10 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin uusia varoja
yhteensä 48 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin varoja 132 miljoonaa euroa ja
osakerahastoista 95 miljoonaa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Pankkisektorin turbulenssilla vain pieni vaikutus sijoitusrahastoihin – rahastoista lunastettiin maaliskuussa 19 miljoonaa euroa

Rahastoihin 336 miljoonaa euroa uusia sijoituksia – korkosijoitukset kiinnostivat

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin helmikuussa yhteensä 336
miljoonaa euroa uutta pääomaa. Toisaalta rahastopääomaan vaikutti heikkenevä
markkinakehitys. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 138
miljardia euroa.

Helmikuussa uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin paitsi osakerahastoluokkaan. Eniten
uusia varoja sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin, yhteensä 376 miljoonaa euroa. Pitkän koron
rahastoihin sijoitettiin yhteensä 292 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 70
miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 31 miljoonaa euroa uusia pääomia.
Pääomia lunastettiin ainoastaan osakerahastoista yhteensä 434 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Rahastoihin 336 miljoonaa euroa uusia sijoituksia – korkosijoitukset kiinnostivat

Sijoitusrahastoihin 273 miljoonaa euroa uutta pääomaa – erityisesti pitkän koron rahastoihin runsaasti uusia varoja

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin tammikuussa yhteensä 273 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 138 miljardia euroa.

Tammikuussa uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin paitsi lyhyen koron rahastoihin. Eniten uusia varoja sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, yhteensä 271 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 31 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 30 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 18 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin ainoastaan lyhyen koron rahastoista yhteensä 77 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Sijoitusrahastoihin 273 miljoonaa euroa uutta pääomaa – erityisesti pitkän koron rahastoihin runsaasti uusia varoja