Sijoitusrahastoihin 364 miljoonaa uusia sijoituksia – pitkän koron rahastoissa
tuottoisa marraskuu

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin marraskuussa yhteensä 364
miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan
markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden
lopussa 137 miljardia euroa.


Marraskuussa uusia pääomia sijoitettiin osakerahastoihin yhteensä 475 miljoonaa euroa ja
yhdistelmärahastoihin yhteensä 37 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 102
miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 16 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin
lyhyen koron rahastoista 266 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Sijoitusrahastoihin 364 miljoonaa uusia sijoituksia – pitkän koron rahastoissa
tuottoisa marraskuu

RAHASTOPÄÄOMA KASVOI SUOTUISAN MARKKINAKEHITYKSEN ANSIOSTA – LUNASTUKSIA TEHTIIN NOIN 900 MILJOONAA EUROA

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin lokakuussa yhteensä 874 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kuitenkin kasvoi suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli lokakuun lopussa 132 miljardia euroa.


Lokakuussa uusia pääomia sijoitettiin vain vaihtoehtoisiin rahastoihin, yhteensä 34 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin lyhyen koron rahastoista 741 miljoonaa euroa, muista päärahastoluokista yhteensä 167 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on RAHASTOPÄÄOMA KASVOI SUOTUISAN MARKKINAKEHITYKSEN ANSIOSTA – LUNASTUKSIA TEHTIIN NOIN 900 MILJOONAA EUROA

Rahastoista lunastettiin 301,24 miljoonaa euroa – markkinatilanne lisää epävarmuutta

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin syyskuussa yhteensä 301,24 miljoonaa euroa. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli syyskuun lopussa 128 miljardia euroa.
Syyskuussa uusia pääomia sijoitettiin yhdistelmärahastoihin yhteensä 25 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 115 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin varoja yhteensä 20 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin yhteensä 35 miljoonaa euroa ja lyhyen koron yhteensä 386 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Rahastoista lunastettiin 301,24 miljoonaa euroa – markkinatilanne lisää epävarmuutta

Osakerahastopääomat laskussa – muut rahastot vetivät uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin elokuussa yhteensä 496 miljoonaa euroa varoja. Lisäksi rahastopääoma laski epäsuotuisan markkinakehityksen takia. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli elokuun lopussa 136 miljardia euroa.

Elokuussa uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin muihin paitsi osakerahastoihin: Pitkän koron rahastoihin 582 miljoona euroa, yhdistelmärahastoihin 46 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin 144 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 4 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin 1 272 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Osakerahastopääomat laskussa – muut rahastot vetivät uusia sijoituksia

Rahastopääoma kasvussa suotuisan markkinakehityksen ansiosta

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa yhteensä 103 miljoonaa euroa lisää uusia varoja. Lisäksi rahastopääoma kasvoi suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli heinäkuun lopussa 141 miljardia euroa.

Heinäkuussa uusia pääomia sijoitettiin pitkän koron rahastoihin 113 miljoona euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 50 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 16 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 11 miljoonaa euroa uusia pääomia. Osakerahastoista lunastettiin 87 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote, Yleinen | Comments Off on Rahastopääoma kasvussa suotuisan markkinakehityksen ansiosta

Rahastosijoittaja tasapainoilee nyt korkomarkkinan kanssa – rahastopääoma kesäkuussa 133 miljardia euroa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin kesäkuussa yhteensä 929 miljoonaa euroa. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kesäkuun lopussa 133 miljardia euroa.

Kiinteistörahastojen suosio on kasvanut ja niitä koskeva tieto kiinnostaa. Rahastoraportin jaottelua on muutettu niin, että kiinteistörahastoja koskevat tiedot ovat helposti saatavissa yhtenä kokonaisuutena. Raportilla on mukana ns. avoimet erikoissijoitusrahastomuotoiset kiinteistörahastot, joihin voidaan tehdä rahaston sääntöjen puitteissa merkintöjä ja lunastuksia. Näiden lisäsi markkinoilla on ns. suljettuja, kommandiittiyhtiömuotoisia rahastoja, jotka eivät ole mukana raportilla.


Kesäkuussa uusia pääomia sijoitettiin vaihtoehtoisiin rahastoihin 137 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin 41 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 32 miljoonaa euroa. Lunastuksia tehtiin lyhyen koron rahastoista 975 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 165 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Rahastosijoittaja tasapainoilee nyt korkomarkkinan kanssa – rahastopääoma kesäkuussa 133 miljardia euroa

Rahastosijoittajan on hyvä pitää pää kylmänä, vaikka markkinat sahaavat

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin toukokuussa yhteensä 1,3 miljardia euroa. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli toukokuun lopussa 143 miljardia euroa.


Uusia pääomia sijoitettiin vain yhdistelmärahastoihin, yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Lunastuksia tehtiin kaikista muista rahastoluokista. Lyhyen koron rahastoista lunastettiin varoja 716 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 338 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin 204 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisista rahastoista 19 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Rahastosijoittajan on hyvä pitää pää kylmänä, vaikka markkinat sahaavat

Markkinoilla epävarmuutta ilmassa – rahastoista lunastettiin huhtikuussa 104 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin huhtikuussa yhteensä 104 miljoonaa euroa. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli huhtikuun lopussa 147 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta 2020 lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Uusia pääomia sijoitettiin yhdistelmärahastoihin 105 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin uusia varoja 301 miljoonaa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 45 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin osakerahastoista 242 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoista 313 miljoonaa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Markkinoilla epävarmuutta ilmassa – rahastoista lunastettiin huhtikuussa 104 miljoonaa euroa

8.4.2022 Rahastopääoma hienoisessa kasvussa – uutta pääomaa 11 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin maaliskuussa yhteensä 11 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli maaliskuun lopussa 150 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta 2020 lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.


Uusia pääomia sijoitettiin osakerahastoihin 147 miljoonaa ja yhdistelmärahastoihin 43 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin 486 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 174 miljoonaa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 133 miljoonaa euroa uusia pääomia.

Posted in Lehdistötiedote, Yleinen | Comments Off on 8.4.2022 Rahastopääoma hienoisessa kasvussa – uutta pääomaa 11 miljoonaa euroa