Pankkisektorin turbulenssilla vain pieni vaikutus sijoitusrahastoihin – rahastoista lunastettiin maaliskuussa 19 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin maaliskuussa yhteensä 19
miljoonaa euroa pääomia. Rahastopääomaa pienensi myös heikentynyt
markkinakehitys. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 137
miljardia euroa.

Maaliskuussa uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 150 miljoonaa euroa ja
yhdistelmärahastoihin 10 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin uusia varoja
yhteensä 48 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin varoja 132 miljoonaa euroa ja
osakerahastoista 95 miljoonaa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Pankkisektorin turbulenssilla vain pieni vaikutus sijoitusrahastoihin – rahastoista lunastettiin maaliskuussa 19 miljoonaa euroa

Rahastoihin 336 miljoonaa euroa uusia sijoituksia – korkosijoitukset kiinnostivat

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin helmikuussa yhteensä 336
miljoonaa euroa uutta pääomaa. Toisaalta rahastopääomaan vaikutti heikkenevä
markkinakehitys. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 138
miljardia euroa.

Helmikuussa uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin paitsi osakerahastoluokkaan. Eniten
uusia varoja sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin, yhteensä 376 miljoonaa euroa. Pitkän koron
rahastoihin sijoitettiin yhteensä 292 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 70
miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 31 miljoonaa euroa uusia pääomia.
Pääomia lunastettiin ainoastaan osakerahastoista yhteensä 434 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Rahastoihin 336 miljoonaa euroa uusia sijoituksia – korkosijoitukset kiinnostivat

Sijoitusrahastoihin 273 miljoonaa euroa uutta pääomaa – erityisesti pitkän koron rahastoihin runsaasti uusia varoja

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin tammikuussa yhteensä 273 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 138 miljardia euroa.

Tammikuussa uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin paitsi lyhyen koron rahastoihin. Eniten uusia varoja sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, yhteensä 271 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 31 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 30 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 18 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin ainoastaan lyhyen koron rahastoista yhteensä 77 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Sijoitusrahastoihin 273 miljoonaa euroa uutta pääomaa – erityisesti pitkän koron rahastoihin runsaasti uusia varoja

Sijoitusrahastoihin 364 miljoonaa uusia sijoituksia – pitkän koron rahastoissa
tuottoisa marraskuu

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin marraskuussa yhteensä 364
miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan
markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden
lopussa 137 miljardia euroa.


Marraskuussa uusia pääomia sijoitettiin osakerahastoihin yhteensä 475 miljoonaa euroa ja
yhdistelmärahastoihin yhteensä 37 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 102
miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 16 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin
lyhyen koron rahastoista 266 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Sijoitusrahastoihin 364 miljoonaa uusia sijoituksia – pitkän koron rahastoissa
tuottoisa marraskuu

RAHASTOPÄÄOMA KASVOI SUOTUISAN MARKKINAKEHITYKSEN ANSIOSTA – LUNASTUKSIA TEHTIIN NOIN 900 MILJOONAA EUROA

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin lokakuussa yhteensä 874 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kuitenkin kasvoi suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli lokakuun lopussa 132 miljardia euroa.


Lokakuussa uusia pääomia sijoitettiin vain vaihtoehtoisiin rahastoihin, yhteensä 34 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin lyhyen koron rahastoista 741 miljoonaa euroa, muista päärahastoluokista yhteensä 167 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on RAHASTOPÄÄOMA KASVOI SUOTUISAN MARKKINAKEHITYKSEN ANSIOSTA – LUNASTUKSIA TEHTIIN NOIN 900 MILJOONAA EUROA

Rahastoista lunastettiin 301,24 miljoonaa euroa – markkinatilanne lisää epävarmuutta

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin syyskuussa yhteensä 301,24 miljoonaa euroa. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli syyskuun lopussa 128 miljardia euroa.
Syyskuussa uusia pääomia sijoitettiin yhdistelmärahastoihin yhteensä 25 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 115 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin varoja yhteensä 20 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin yhteensä 35 miljoonaa euroa ja lyhyen koron yhteensä 386 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Rahastoista lunastettiin 301,24 miljoonaa euroa – markkinatilanne lisää epävarmuutta

Osakerahastopääomat laskussa – muut rahastot vetivät uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin elokuussa yhteensä 496 miljoonaa euroa varoja. Lisäksi rahastopääoma laski epäsuotuisan markkinakehityksen takia. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli elokuun lopussa 136 miljardia euroa.

Elokuussa uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin muihin paitsi osakerahastoihin: Pitkän koron rahastoihin 582 miljoona euroa, yhdistelmärahastoihin 46 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin 144 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 4 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin 1 272 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Osakerahastopääomat laskussa – muut rahastot vetivät uusia sijoituksia

Rahastopääoma kasvussa suotuisan markkinakehityksen ansiosta

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa yhteensä 103 miljoonaa euroa lisää uusia varoja. Lisäksi rahastopääoma kasvoi suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli heinäkuun lopussa 141 miljardia euroa.

Heinäkuussa uusia pääomia sijoitettiin pitkän koron rahastoihin 113 miljoona euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 50 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 16 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 11 miljoonaa euroa uusia pääomia. Osakerahastoista lunastettiin 87 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote, Yleinen | Comments Off on Rahastopääoma kasvussa suotuisan markkinakehityksen ansiosta

Rahastosijoittaja tasapainoilee nyt korkomarkkinan kanssa – rahastopääoma kesäkuussa 133 miljardia euroa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin kesäkuussa yhteensä 929 miljoonaa euroa. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kesäkuun lopussa 133 miljardia euroa.

Kiinteistörahastojen suosio on kasvanut ja niitä koskeva tieto kiinnostaa. Rahastoraportin jaottelua on muutettu niin, että kiinteistörahastoja koskevat tiedot ovat helposti saatavissa yhtenä kokonaisuutena. Raportilla on mukana ns. avoimet erikoissijoitusrahastomuotoiset kiinteistörahastot, joihin voidaan tehdä rahaston sääntöjen puitteissa merkintöjä ja lunastuksia. Näiden lisäsi markkinoilla on ns. suljettuja, kommandiittiyhtiömuotoisia rahastoja, jotka eivät ole mukana raportilla.


Kesäkuussa uusia pääomia sijoitettiin vaihtoehtoisiin rahastoihin 137 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin 41 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 32 miljoonaa euroa. Lunastuksia tehtiin lyhyen koron rahastoista 975 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 165 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Rahastosijoittaja tasapainoilee nyt korkomarkkinan kanssa – rahastopääoma kesäkuussa 133 miljardia euroa