Loppukesä hillitsi rahastosijoituksia – uutta pääomaa elokuussa 435 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin elokuussa uutta pääomaa yhteensä 435 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli elokuun lopussa 156 miljardia euroa. Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Elokuussa sijoitettiin uusia pääomia kaikkiin päärahastoluokkiin osakerahastoja lukuun ottamatta. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 217 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoihin 35 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 163 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 21 miljoonaa euroa uusia varoja. Osakerahastoista lunastettiin kaksi miljoonaa euroa pääomia.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Loppukesä hillitsi rahastosijoituksia – uutta pääomaa elokuussa 435 miljoonaa euroa

Sijoitusrahastoihin virtaa edelleen uusia pääomia – heinäkuussa 1,3 miljardia euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa uutta pääomaa yhteensä 1,3 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli heinäkuun lopussa 153 miljardia euroa, kun se toukokuun lopussa oli 150 miljardia euroa. Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Heinäkuussa sijoitettiin kaikkiin päärahastoluokkiin uusia pääomia. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 236 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin 487 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoihin 331 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 173 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 26 miljoonaa euroa uusia varoja.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Sijoitusrahastoihin virtaa edelleen uusia pääomia – heinäkuussa 1,3 miljardia euroa

Rahastoihin suurin pääomapotti viiteen vuoteen – uusia sijoituksia yli 1,7 miljardia euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuussa 2021 uutta pääomaa yhteensä yli 1,7 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan
markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kesäkuun lopussa 150 miljardia euroa, kun se oli toukokuun lopussa 146 miljardia euroa.

Kesäkuussa sijoitettiin kaikkiin päärahastoluokkiin uusia pääomia. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 279 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin 556 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoihin 581 miljoonaa euroa uusia pääomia. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 229 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 102 miljoonaa euroa uusia varoja.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Rahastoihin suurin pääomapotti viiteen vuoteen – uusia sijoituksia yli 1,7 miljardia euroa

Sijoittajien kiinnostus jatkui toukokuussa – rahastoihin 1,2 miljardia uutta pääomaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin toukokuussa 2021 uutta pääomaa yhteensä 1,2 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli toukokuun lopussa 146 miljardia euroa, kun se oli huhtikuun lopussa 144 miljardia euroa.

Toukokuussa sijoitettiin kaikkiin päärahastoluokkiin uusia pääomia. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 154 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin 599 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoihin 155 miljoonaa euroa uusia pääomia. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 240 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 19 miljoonaa euroa uusia varoja.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Sijoittajien kiinnostus jatkui toukokuussa – rahastoihin 1,2 miljardia uutta pääomaa

Rahastopääomat kasvoivat laaja-alaisesti huhtikuussa – uutta pääomaa yhteensä 1,2 miljardia euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuussa 2021 uutta pääomaa yhteensä 1,2 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli huhtikuun lopussa 144 miljardia euroa, kun se oli maaliskuun lopussa 140 miljardia euroa. Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Huhtikuussa sijoitettiin kaikkiin päärahastoluokkiin uusia pääomia. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 229 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin 267 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoihin 446 miljoonaa euroa uusia pääomia. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 239 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 14 miljoonaa euroa uusia varoja.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Rahastopääomat kasvoivat laaja-alaisesti huhtikuussa – uutta pääomaa yhteensä 1,2 miljardia euroa

Sijoitusrahastoihin maaliskuussa uutta pääomaa yhteensä 1,1 miljardia euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin maaliskuussa 2021 uutta pääomaa yhteensä 1,1 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli maaliskuun lopussa 140 miljardia euroa, kun se oli helmikuun lopussa 136 miljardia.

Maaliskuussa osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 299 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoihin 453 miljoonaa euroa lisää pääomia. Pitkän koron rahastoista lunastettiin 30 miljoonaa euroa pääomia. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 204 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 173 miljoonaa euroa uusia varoja.

 

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Sijoitusrahastoihin maaliskuussa uutta pääomaa yhteensä 1,1 miljardia euroa

Sijoitusrahastoihin lähes puoli miljardia euroa uutta pääomaa – suurimmat merkinnät vastuullisiin rahastoihin

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin helmikuussa 2021 uutta pääomaa yhteensä 492 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 136 miljardia euroa.

Helmikuussa osake-, yhdistelmä- ja lyhyen koron rahastoluokkiin sijoitettiin nettomääräisesti liki saman verran uutta rahaa, noin 210 miljoonaa euroa kuhunkin Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 20 miljoonaa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin yhteensä 164 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Sijoitusrahastoihin lähes puoli miljardia euroa uutta pääomaa – suurimmat merkinnät vastuullisiin rahastoihin

Rahastoihin reippaasti uusia sijoituksia vuoden aluksi

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin tammikuussa 2021 reippaasti uutta pääomaa, yhteensä 1,1 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 134 miljardia euroa. Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Tammikuussa osakerahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti yhteensä 356 miljoonaa euroa. Lyhyen ja pitkän koron rahastoihin sijoitettiin yhteensä 522 miljoonaa euroa. Lisäksi yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 181 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 11 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

 

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Rahastoihin reippaasti uusia sijoituksia vuoden aluksi

Koronavuosi palkitsi rahastosijoittajan – pääoma ennätykselliset 132 miljardia euroa

​Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin vuonna 2020 yhteensä 1,2 miljardia euroa uusia pääomia.  Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli vuoden lopussa 132 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.
Joulukuussa rahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 919 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti yhteensä 47 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoihin 617 miljoonaa euroa. Lisäksi yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 280 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 84 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin 109 miljoonaa euroa. Koko vuoden aikana nettolunastuksia tehtiin korkorahastoista, mutta muut rahastot keräsivät nettomerkintöjä.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Koronavuosi palkitsi rahastosijoittajan – pääoma ennätykselliset 132 miljardia euroa

Osakerahastoihin uusia varoja 270 miljoonaa euroa – sijoituksia kaikkiin rahastoluokkiin

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin lokakuussa nettomääräisesti 751 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 129 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Marraskuussa sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin uutta pääomaa. Osakerahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti yhteensä 270 miljoonaa euroa ja pitkän ja lyhyen koron rahastoihin 254 miljoonaa. Lisäksi yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 211 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 15 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

Posted in Lehdistötiedote | Comments Off on Osakerahastoihin uusia varoja 270 miljoonaa euroa – sijoituksia kaikkiin rahastoluokkiin