Suomalaisten yhteisösijoittajien salkut huimiin tuottoihin vuonna 2019

Sijoitustutkimuksen julkaiseman instituutiokatsauksen mukaan suomalaisten yhteisösijoittajien salkut tuottivat keskimäärin viime vuonna ennätykselliset +14,7 %. Positiivista tuottoa tuli kaikista omaisuusluokista, ja hurjimpia lukuja nähtiin osakesalkuilla (keskiarvo +27,2 %). Myös korkomarkkinoilta oli saatavilla erinomaisia tuottoja; parhaiten yhteisösijoittajien salkuissa tuottivat kehittyvien markkinoiden lainat (+11,8 %), mutta toisaalta myös valtionlainasalkut olivat reilusti plussalla (+5,5 %). Käytännössä vuonna päti seuraava sääntö: mitä enemmän sijoittaja otti riskiä,  sitä enemmän sijoitussalkku tuotti. Kotimaisten yhteisösijoittajien keskimääräinen sijoitusjakauma vuoteen 2020 lähdettäessä oli 40 % osakkeissa, 35 % koroissa, 13 % kiinteistöissä ja 12 % vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

(Lähde: Instituutiosijoittajien vertailuraportti / Suomen Sijoitustutkimus)

Suomalaisten yhteisösijoittajien koko salkun tuotto ja riski vuonna 2019 (12 kk)

 

Posted in Uutinen | Comments Off on Suomalaisten yhteisösijoittajien salkut huimiin tuottoihin vuonna 2019

Sijoitustutkimus Kuntamarkkinoilla 14.-15.9.2016

Sijoitustutkimus ja sen analyytikot näkyvät vuoden 2016 Kuntamarkkinoilla, jotka pidetään Helsingissä Kuntatalolla (Toinen Linja 14) 14.-15.9.2016. Tervetuloa kaikki kunta- ja julkispuolen toimijat tervehtimään sijoitustutkimuslaisia osastolle S.18.

Posted in Uutinen | Comments Off on Sijoitustutkimus Kuntamarkkinoilla 14.-15.9.2016

UUTTA! Sijoitustutkimuksen palvelukokonaisuus täydentyy

Sijoitustoiminnan Sisäinen Tarkastus -palvelu vahvistamaan sijoittajan palveluvalikoimaa

Onko sijoitustoimintanne järjestetty hyvän varainhoitotavan mukaisesti? Isot taloudelliset vahingot syntyvät sijoitustoiminnan funktiossa usein siitä, että toiminnon sisältöä tai vastuita ei ole järjestetty asianmukaisella tavalla. Erityisesti jos sijoitustoiminta muodostaa taloudellisesti merkittävän osan yhteisön toiminnasta, on aiheellista varmistua, että sijoitustoiminnan funktio noudattaa hyvää varainhoitotapaa – sekä paperilla että käytännössä. Samoin jos sijoitustoimintaa hoitaa organisaatiossa yksi henkilö tai vastuu on pirstaloitunut, toiminnot on aiheellista järjestää hygieenisesti ja koko vastuuketju huomioiden.

Sijoitustoiminnan Sisäisessä Tarkastuksessa Suomen Sijoitustutkimus käy kattavasti läpi organisaation sijoitustoiminnon sisällön, dokumentoinnin, vastuu- ja henkilöjärjestelyt sekä havainnoi sijoitustoiminnon funktiota käytännössä.

Perinteiset sisäiset tarkastukset listaavat epäkohdat, jolloin syntyy helposti käsitys, että asiat on hoidettu huonosti. Sijoitustutkimuksella on vuosien kokemus sijoitustoiminnon tarkastusprojekteista, ja tärkeimpänä tavoitteena on aina pelkän leiman antamisen sijaan ollut, että sijoitustoiminnan vastuuhenkilöt saavat tarkastuksesta aitoa hyötyä käytäntöön vietäväksi.

Sijoitustutkimuksen tekemän tarkastuksen lopputuloksena sijoittajalle syntyy loppuraportti, jossa listataan kehityskohteiden ja toimenpide-ehdotusten lisäksi myös asiat, jotka on hoidettu hyvin. Tällöin sijoitustoiminnan tilasta muodostuu oikea kokonaiskuva, mutta toisaalta toimenpide-ehdotusten perusteella voidaan kehittää sijoitustoimintaa kohti entistä parempaa varainhoitotapaa. Samalla valmis loppuraportti toimii kattavana lisänä kokonaisvaltaisessa sisäisessä tarkastuksessa.

Posted in Uutinen | Comments Off on UUTTA! Sijoitustutkimuksen palvelukokonaisuus täydentyy

Rekrytointiuutinen

Sijoitustutkimus on palkannut 1.4.2013 tiimiinsä kauppatieteiden kandidaatti Juho Ikosen. Juho opiskelee parhaillaan Information and Service Management -ohjelmassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Juho tulee työskentelemään pääosin Rahastoraporttiin liittyvissä tehtävissä.

Posted in Uutinen | Comments Off on Rekrytointiuutinen

Rekrytointiuutinen

Teemu Siitonen (kauppatieteiden ylioppilas) aloitti 5.3.2012 Sijoitustutkimus Oy:ssä nuorempana analyytikkona ja tulee toimimaan rahastojen raportointitehtävissä. Työnsä ohella Teemu opiskelee Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa. Teemu on aiemmin työskennellyt muun muassa Tellabsin talousosastolla.

Posted in Uutinen | Comments Off on Rekrytointiuutinen

Sijoitustutkimuksen uudet verkkosivut avattu

Suomen Sijoitustutkimuksen uudet verkkosivut on julkaistu osoitteessa www.sijoitustutkimus.fi. Uusien verkkosivujen kautta vierailijan on helppo tutustua yrityksemme palvelutarjontaan sekä toimintamalleihimme asiakasryhmittäin.

Sijoitustutkimus on Suomen johtava yritys arvopaperisijoitusten tuoton ja riskin mittaus- ja raportointipalveluiden, varainhoidon kilpailutuksen ja finanssialan koulutuksen alueilla. Erikoistumme instituutiosijoittajien sijoitustoiminnan yhteenvetoraportointiin ja erilaisiin sijoitusrahastojen raportointipalveluihin. Toiminta-ajatuksemme perustuu palveluiden muokattavuuteen asiakkaan tarpeita vastaaviksi, tuotto- ja riskianalyysiosaamiseen sekä teknisten ratkaisujen monipuoliseen hallintaan.

Sijoitustutkimus on työntekijöidensä omistama yritys, joten yrityksemme omistuspohja takaa toimintamme puolueettomuuden. Puolueettomuutemme myötä olemme myös riippumaton sijoituspalveluiden tarjoajista – emme tarjoa sijoituspalveluita tai suosittele sijoituskohteita.

Posted in Uutinen | Comments Off on Sijoitustutkimuksen uudet verkkosivut avattu