Rahastopääoma kasvussa suotuisan markkinakehityksen ansiosta

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa yhteensä 103 miljoonaa euroa lisää uusia varoja. Lisäksi rahastopääoma kasvoi suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli heinäkuun lopussa 141 miljardia euroa.

Heinäkuussa uusia pääomia sijoitettiin pitkän koron rahastoihin 113 miljoona euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 50 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 16 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 11 miljoonaa euroa uusia pääomia. Osakerahastoista lunastettiin 87 miljoonaa euroa.

Posted in Lehdistötiedote, Yleinen | Comments Off on Rahastopääoma kasvussa suotuisan markkinakehityksen ansiosta

8.4.2022 Rahastopääoma hienoisessa kasvussa – uutta pääomaa 11 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin maaliskuussa yhteensä 11 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli maaliskuun lopussa 150 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta 2020 lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.


Uusia pääomia sijoitettiin osakerahastoihin 147 miljoonaa ja yhdistelmärahastoihin 43 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin 486 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 174 miljoonaa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 133 miljoonaa euroa uusia pääomia.

Posted in Lehdistötiedote, Yleinen | Comments Off on 8.4.2022 Rahastopääoma hienoisessa kasvussa – uutta pääomaa 11 miljoonaa euroa

Sijoitustutkimuksen analyytikkotiimi vahvistuu

Sijoitustutkimuksen analyytikkotiimi on kasvanut kahdella uudella portfolioanalyytikolla. Nuorempina portfolioanalyytikkoina ovat 1.3. aloittaneet Lauri Heittola (instituutioille tehtävä yhteenvetoraportointi) sekä Iiro Heinonen (rahastoraportointi).