Sijoitusomaisuuden yhteenvetoraportointi

Puolueettoman ja räätälöidyn yhteenvetoraportoinnin avulla sijoittaja voi seurata tehokkaasti koko sijoitusomaisuutensa kehitystä, tunnistaa salkkunsa riskit ja vertailla salkun kehitystä omaisuusluokittain sekä varainhoitajittain.

Raportointipalvelumme mahdollistaa sijoitustoiminnasta päättävien ja raportoivien tahojen eriyttämisen hyvän hallintotavan mukaisesti. Työläs tietojen keruu, laskenta ja raporttien työstäminen on ulkoistettu meille, minkä ansiosta raportointi ei ole henkilö- tai varainhoitajariippuvaista.

Räätälöimällä kattava raportointipalvelu

Raportointimme räätälöidään sijoittajakohtaisesti, ja palvelu ottaa huomioon sijoitussalkun sisällön erityispiirteet sekä sijoittajan seuranta-aikataulut ja kokoukset. Keräämme sijoitussalkun tiedot varainhoitajilta ja säilytysyhteisöiltä, varmistamme datan oikeellisuuden ja rikastamme raportointia eri datalähteistä tulevalla datalla, minkä jälkeen sijoittaja saa valmiit raportit sisäiseen käyttöön tai esimerkiksi hallitusmateriaaliksi.

Raportointi kattaa kaikki omaisuuslajit (esim. suorat kiinteistösijoitukset ja muut epälikvidimmät omaisuusluokat). Palvelu voi sisältää esimerkiksi päivätason salkkuseurannan verkossa, varainhoitajavertailua, sijoitustoiminnan kirjanpito- ja viranomaisraportointia tai ad hoc –luonteista salkkusimulointia.

Lataa Sijoitustoiminnan yhteevetoraportointi -esite