Sijoitussuunnitelman laadinta

Menestyksekäs sijoitustoiminta perustuu suunnitelmallisuuteen. Ajan saatossa sekä me että asiakkaamme olemme huomanneet, että sijoitustoiminnan tavoitteiden ja riskirajojen sekä muiden keskeisten toimintatapojen kirjaaminen helpottaa reagointia ja nopeuttaa sijoittajan päätöksentekoa. Samalla varainhoitajien kanssa käytävät keskustelut suuntautuvat oikeisiin asioihin ja faktoihin.

Kun asiat on mietitty etukäteen ja kirjattu ylös, todennäköisyys poukkoilevaan sijoitustoimintaan ja yllättäviin riskeihin pienenee. Selkeän sijoitusstrategian myötä henkilöriippuvuus pienenee, ja toisaalta yhteisössä sijoitustoiminnasta vastaavilla henkilöillä on käytössään selkeä dokumentti, johon on käytännön sijoitustoiminnan haasteellisissakin tilanteissa helppo nojautua.

Sijoitustutkimukselta saat apua niin sijoitussuunnitelman laadinnassa kuin päivityksessä. Perehdymme tarkkaan toimeksiannon tehneen sijoittajan sijoitustoimintaan ja haastattelemme sijoittajan edustajat – lopputuloksena sijoittaja saa meiltä ehdotuksen sijoitussuunnitelmasta.