Sijoitustoiminnan kirjanpitoraportointi

Onko toiveenanne tehostaa ja järkevöittää sijoitustoimintanne kirjanpitoa? Meiltä saatte apua sijoitustoiminnan kirjanpitoraportoinnissa tarpeidenne mukaan, räätälöidyssä muodossa.

Palvelu sisältää säännöllisesti tuotetun, sähköisen tiedoston, jonka sisällöstä on sovittu sijoittajan kanssa siten, että se keskustelee käytetyn kirjanpito-ohjelman kanssa. Laskemme kaikki luvut itse varainhoitajien raporteilta keräämisen sijaan, jolloin kaikki luvut on laskettu yhdenmukaisin laskentaperiaattein.

Miten voitte sijoittajana hyötyä kirjanpitoraportoinnista?

Corporate governance: kattava ja läpinäkyvä prosessi sekä dokumentointi (audit trail).

Yhtenäiset kirjaukset: kaikkien varainhoitajien tapahtumat on kirjattu samaa kirjanpitometodologiaa käyttäen.

Kustannustehokas toimintamalli: kirjanpidon vaikea osa-alue, sijoitustoiminnan kirjaukset, on ulkoistettu alan johtavalle ammattilaiselle, jolloin sijoittajan muu kirjanpitoprosessi on mahdollista rakentaa kevyemmin.