Sijoitustoiminnan sisäinen tarkastus

Sijoitustoiminnan Sisäinen TarkastusSST

Onko sijoitustoimintanne järjestetty hyvän varainhoitotavan mukaisesti? Isot taloudelliset vahingot syntyvät sijoitustoiminnan funktiossa usein siitä, että toiminnon sisältöä tai vastuita ei ole järjestetty asianmukaisella tavalla. Erityisesti jos sijoitustoiminta muodostaa taloudellisesti merkittävän osan yhteisön toiminnasta, on aiheellista varmistua, että sijoitustoiminnan funktio noudattaa hyvää varainhoitotapaa – sekä paperilla että käytännössä. Samoin jos sijoitustoimintaa hoitaa organisaatiossa yksi henkilö tai vastuu on pirstaloitunut, toiminnot on aiheellista järjestää hygieenisesti ja koko vastuuketju huomioiden.

Sijoitustoiminnan Sisäisessä Tarkastuksessa Suomen Sijoitustutkimus käy kattavasti läpi organisaation sijoitustoiminnon sisällön, dokumentoinnin, vastuu- ja henkilöjärjestelyt sekä havainnoi sijoitustoiminnon funktiota käytännössä.

Perinteiset sisäiset tarkastukset listaavat epäkohdat, jolloin syntyy helposti käsitys, että asiat on hoidettu huonosti. Sijoitustutkimuksella on vuosien kokemus sijoitustoiminnon tarkastusprojekteista, ja tärkeimpänä tavoitteena on aina pelkän leiman antamisen sijaan ollut, että sijoitustoiminnan vastuuhenkilöt saavat tarkastuksesta aitoa hyötyä käytäntöön vietäväksi.

Sijoitustutkimuksen tekemän tarkastuksen lopputuloksena sijoittajalle syntyy loppuraportti, jossa listataan kehityskohteiden ja toimenpide-ehdotusten lisäksi myös asiat, jotka on hoidettu hyvin. Tällöin sijoitustoiminnan tilasta muodostuu oikea kokonaiskuva, mutta toisaalta toimenpide-ehdotusten perusteella voidaan kehittää sijoitustoimintaa kohti entistä parempaa varainhoitotapaa. Samalla valmis loppuraportti toimii kattavana lisänä kokonaisvaltaisessa sisäisessä tarkastuksessa.