• Onko hinnakkaampi varainhoito tuottoisampaa?
  • Onko salkussamme heikosti menestyviä osia?
  • Maksanko ylä- vai alalaitaan?
  • Aktiivinen vai passiivinen varainhoito?

Varainhoidon kilpailutus

Varainhoidon kilpailutuspalvelumme tähtää sijoittajan varainhoidon tehostamiseen, parempaan tuottoon ja kulujen pienentämiseen. Varainhoitosopimusten kilpailutus sopivin väliajoin parantaa todennäköisyyttä saavuttaa tavoiteltu tuotto kohtuulliseen hintaan.

Riippumattomuus takaa tasapainoisen palvelun

Suomen kaltaisissa pienissä talouksissa siteet eri toimijoiden välillä voivat kyseenalaistaa päätösten riippumattomuuden. Tästä johtuen ulkopuolisen neuvonantajan käyttö kilpailutuksen yhteydessä on perusteltua.

Kilpailutusprosessi kannattaa ulkoistaa, mikäli oman organisaation puitteessa ei ole aikaa tai resursseja kilpailutuksen toteuttamiseen. Myös sijoittajien, joilla on omasta takaa riittävät resurssit, on hyödyllistä käyttää ulkopuolista ja riippumatonta asiantuntijaa neuvonantajana kilpailutusprosessin eri vaiheissa varmistuakseen riittävistä valintakriteereistä ja dokumentaatiosta.

Luotettava ja monipuolinen kumppani

Toimimme sijoittajan rinnalla koko kilpailutusprosessin tai sovittujen vaiheiden ajan. Sijoittajan kanssa muotoiltuun toimeksiantoon voi sisältyä esimerkiksi sijoitussuunnitelman laadinta, tarjouspyyntö, tarjousten analysointi ja/tai kvantitatiivinen varainhoitaja-analyysi.

Palvelun myötä prosessin kulusta, varainhoitajien valintakriteereistä ja lopullisista päätöksistä muodostuu kattava dokumentaatio, johon sijoittajan on aina tarvittaessa helppo palata arvioidessaan päätöstensä seurauksia.