Koulutuspalvelut

Sijoitustutkimuksen sisaryhtiö Sijoitusakatemia Oy järjestää rahoitus- ja sijoitusalan ammatillista täydennyskoulutusta. Sijoitusakatemian keskeisenä kohderyhmänä ovat finanssialan ammattilaiset johdosta operatiiviseen henkilöstöön. Akatemia järjestää avoimia kursseja, ajankohtaisseminaareja ja yrityksille räätälöityjä koulutuksia – kouluttajina ja puhujina toimivat kunkin aihealueen johtavat asiantuntijat.

Koulutuksesta uutta tehoa ja näkemystä

Koulutukset tarjoavat ajankohtaista tietoa, uusia ajatuksia, ratkaisumalleja ja työvälineitä, joilla voit tehostaa työtäsi. Kurssien sisältö on rakennettu käytännönläheiseksi, ja siksi aihealueen oppiminen on mielekästä ja tehokasta. Koulutukset pitäviltä asiantuntijoilta saat aina ajankohtaista tietoa ja pääset kuulemaan tuoreita näkemyksiä kustakin aiheesta.

Modernit työkalut ja toimintaympäristöt haltuun

Kurssien pääpaino on harjoitustöissä, jotka tehdään tietokoneympäristössä. Kursseilla käsitellään käytännönläheisesti keskeisimpiä rahoitus- ja sijoitusalan osaamisalueita, muun muassa eri rahoitus- ja sijoitusinstrumentteja, sijoituskohteiden hinnoittelua ja arvonmääritystä, laskentatoimeen ja taloudellisen informaation raportointiin liittyviä aiheita ja Excelin hyödyntämistä erilaisissa finanssialan tehtävissä. Ajankohtaisseminaarien alustuksesta huolehtivat käsiteltävien aihealueiden asiantuntijat. Tilaisuudet käsittelevät muun muassa finanssimarkkinoiden ja lainsäädännön kehitystä, arvopaperimarkkinoita, rahastoliiketoimintaa, sijoittamista, varainhoitoa ja riskien- sekä vakavaraisuudenhallintaa. Lisää tietoa Sijoitusakatemian kursseista saat osoitteessa www.sijoitusakatemia.fi.