Fact sheet- ja KIID-raportointi

Rahastoyhtiö voi ulkoistaa Sijoitustutkimukselle säännöllisten rahastoesitteiden tekemisen helposti ja kustannustehokkaasti. Hyödyntämällä laajaa raportointikokemustamme rahastoyhtiö kykenee erottautumaan kilpailijoistaan ja yhtäaikaisesti täyttämään viranomaisten asettamat vaatimukset.

Selkeää dokumentointia

Sijoittajien tärkeänä pitämä, mutta rahastoyhtiön pakollisena dokumentointina toimiva raportointi kannattaa ulkoistaa alan johtavalle ammattilaiselle, Sijoitustutkimukselle. Samalla rahastoyhtiö voi hyödyntää vahvaa neutraalia brändiämme omassa markkinoinnissaan.

Tuotamme rahastoyhtiön graafisen ohjeen mukaiset raportit, joiden tietosisältö on helposti räätälöitävissä yhtiön tarpeiden mukaiseksi. Rahastoyhtiö saa meiltä säännölliset pdf-muotoiset raportit käyttöönsä heti kuukauden vaihteen jälkeen.