Företaget

Sijoitustutkimus är det ledande företaget i Finland inom rapporteringstjänster för avkastning och risk vid värdepappersinvestering, konkurrensutsättning av kapitalförvaltning och utbildningar inom finansbranschens olika områden. Vi specialiserar oss på sammanfattande rapportering av institutionsinvesterares investeringsverksamhet samt olika rapporteringstjänster för investeringsfonder. Vår verksamhetsidé baseras på att anpassa tjänster så att de motsvarar kundens behov med flexibel hantering av tekniska lösningar.

Sijoitustutkimus ägs av sina anställda, så ägandet av vårt företag garanterar vårt oberoende. I och med vårt oberoende är vi också en fristående leverantör av investeringstjänster – vi erbjuder inte investeringstjänster och rekommenderar inte investeringsobjekt.