Historia

Sijoitustutkimus tjänster och verksamhetshistoria sträcker sig längre än företagets historia, eftersom Suomen Optiomeklarit (SOM) startade Fondrapporten och började erbjuda portföljsanalystjänster redan 1993.

Suomen Sijoitustutkimus startade sin verksamhet den 27 februari 2004, när OMHEX bolagiserade sin analys- och rapporteringsverksamhet och sålde de till de nyckelpersoner som idag ansvarar för tjänsterna inom koncernen.

Under årens lopp har vårt tjänsteutbud blivit allt mer mångsidigt och våra kunder har flerdubblats. Antalet fonder och fondbolag i Fondrapporten har ökat betydligt och nuförtiden verkar vi som databank för Finlands fondmarknad samt som en oberoende länk mellan investerare och kapitalförvaltare.