Värderingar

KUNDSERVICE

 • Nöjda kunder är hörnstenen i vår verksamhet.
 • Tillsammans med våra kunder skapar vi långvariga samarbetsrelationer som grundar sig på ömsesidigt förtroende.
 • Vi förstår våra kunders behov och verksamheter och kan sätta oss in i deras situation.
 • Vi levererar pålitliga, högklassiga och effektiva tjänster till våra kunder.

GEMENSKAP & SAMHÖRIGHET

 • Vi gör saker gemensamt, öppet och med respekt för varandra.
 • Vi stödjer varandra i arbetet och strävar ständigt efter att utveckla vår kompetens.
 • Vi strävar efter att främja informationskanaler och kommunikation i vårt samarbete.
 • Istället för att se misstagen som en förlust, lär vi oss av dem.

EFFEKTIVA ARBETSMETODER

 • Vi gör det krångliga enkelt.
 • Vi utför tjänster effektivt, förnuftigt och lönsamt.
 • Även när tiden är knapp strävar vi efter noggrannhet.
 • Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla våra verksamhetssätt och processer till att bli ännu effektivare och överensstämma med våra kunders behov.

NÄTVERK

 • Vi har goda relationer med de viktigaste aktörerna inom finansbranschen och vi upprätthåller och utvecklar dessa relationer kontinuerligt.
 • Med vår verksamhet vill vi påverka verksamhetsprinciperna inom hela finansbranschen positivt.