Vision och mission

Vision

  • Sijoitustutkimus är Finlands bästa leverantör av mervärdestjänster inom investeringsverksamhet.
  • På Sijoitustutkimus gör vi saker förnuftigt, effektivt och lönsamt och dessa arbetsmetoder eftersträvar vi inom hela finansieringsbranschen.
  • Sijoitustutkimus är en välkänd och pålitlig serviceleverantör samt en utmärkt arbetsplats.

Mission

Vi skapar mervärde för våra kunder genom att erbjuda dem pålitliga, högklassiga och kostnadseffektiva tjänster inom investeringsverksamhet.