Fondernas informationsförmedlingstjänst

Investeringsfondernas informationsförmedlingstjänst innehåller all nödvändig information om fondernas dagspriser och grunddata i färdigkalkylerade siffror för utdelningar och risker. Med hjälp av tjänsten är det enkelt och kostnadseffektivt att upprätthålla antingen en egen fonddatabas eller dela fonddata vidare till sina egna kunder.

All nödvändig information i en adress

Information för över 50 inhemska och utländska fondbolag samt 2 000 fondandelar har samlats på ett ställe hos Sijoitustutkimus. Eftersom antalet datakällor har begränsats, kan kunden enkelt och kostnadseffektivt komma åt kvalificerad data. Datainnehållet kan väljas fritt och Sijoitustutkimus pålitliga kalkyleringar kan utnyttjas för att få alla nödvändiga nyckeltal färdigt räknade.

Data vendorn kan välja sina önskade data från olika datapaket, vilka bland annat inkluderar:

  • Fondernas grunddata
  • Dagliga priser och andelar
  • Finlands officiella fondklassificering
  • Fondbolagens uppgifter
  • Siffror för utdelningar och risker från olika tidsperioder