För fondbolag

Vi erbjuder ett flertal sätt för fondbolag att öka sina fonders synlighet i såväl Finland som ute i världen. Vi fungerar som en informationsbank för Finlands fondmarknad. Genom oss förmedlas fondinformation både till investerare och media. Genom att ge oss ansvaret att leverera all fondinformation effektiviseras och förtydligas fondbolagets processer, vilket gör det lättare att koncentrera sig på kärnverksamheten.