Fact sheet- och KIID-rapportering

Fondbolaget kan enkelt och kostnadseffektivt outsourca upprättandet av regelbundna fondprospekt till Sijoitustutkimus. Genom att använda vår breda rapporteringserfarenhet kan fondbolaget särskilja sig från sina konkurrenter och samtidigt uppfylla de krav som myndigheterna ställer.

Tydlig dokumentation

Den dokumentation som investerarna anser viktig, och som för fondbolagen är obligatorisk är bra att outsourca till en ledande expert som Sijoitustutkimus. Samtidigt kan fondbolaget utnyttja vårt starka neutrala varumärke i sin egen marknadsföring.

Vi producerar rapporter i enlighet med fondbolagets grafiska profil, vars informationsinnehåll enkelt skräddarsys i enlighet med bolagets behov. Fondbolaget får regelbundna rapporter från oss i pdf-format direkt efter månadsskiftet.