Fondernas informationstjänster

Med hjälp av de fondinformationstjänster som vi tillhandahåller kan fondbolaget försäkra sig om att fondernas information visas och förmedlas till relevanta sektorer säkert, snabbt och kostnadseffektivt såväl i Finland som utomlands. Fonderna listas i Finlands officiella Fondrapport samt i den dagliga dataförmedlingstjänsten. Därigenom får fondbolaget maximal exponering framförallt bland stora investerare, media och privata investerare.