Fondernas informationsförmedlingstjänst

Fondernas informationsförmedlingstjänst erbjuder fondbolag ett pålitligt, enkelt och kostnadseffektivt sätt att uppnå maximal exponering överallt i Finland och utomlands. Vi förmedlar bolagens fondinformation till otaliga aktörer från de viktigaste fonddatabaserna till medier.

Centraliserad informationsförmedling

I och med fondinformationens certifierade leveranssätt i realtid visas all information snabbt och tillförlitligt. Kompletteringar, ändringar och korrigeringar i fondernas grunddata, dagsaktuella priser och vinstutdelningar levereras endast till ett ställe, till Sijoitustutkimus.

Fondbolaget sparar resurser och kan försäkra sig om att förändringarna förmedlas till alla aktörer automatiskt. Dessutom beräknar vi dagligen fondernas viktigaste nyckeltal och förmedlar dem till intresserade.