Fondrapport

Med hjälp av Finlands officiella jämförelse- och söktjänst för fonder kan fondbolaget enkelt och kostnadseffektivt öka sin exponering framförallt bland stora investerare och media. Publikationen når varje månad ett stort antal finländska stora investerare, vilket garanterar en bred exponering i en för fondbolagen viktig målgrupp.

Dessutom informerar media varje månad på bred front om framgångsrika fonder och fondmarknadens utveckling baserat på Fondrapporten.

Rapporten i tryckt och elektroniskt format

Den fondinformation som ges till Sijoitustutkimus visas varje månad i den tryckta versionen av Fondrapporten samt på extranet-tjänsten.

Via Fondrapporten förmedlas till marknaden bland annat nyckeltal om fondens utdelning och risker samt utdelningsjämförelser med andra som investerar i samma fonder. Testlösenord till extranet-tjänsten fås på adressen rahastot@sijoitustutkimus.fi.

Fondrapporten publiceras inte för tillfället på svenska. Ni kan bekanta er med rapporten på engelska eller finska.