• Vilken är vår allokering?
  • Vilka faktorer kontribuerade till förra månadens avkastning?
  • Vilken av förvaltarna gör aktiva allokeringsbeslut?
  • Hur presterade vår portfölj jämfört med andra investerare?
  • Är dyrare förmögenhetsförvaltning lönsamt?
  • Vilka komponenter i vår portfölj presterar dåligt?
  • Aktiv eller passiv förvaltning?
  • Är priset jag betalar för förvaltningen mycket eller litet?

För institutionella investerare

Med hjälp av våra analys- och rapporteringstjänster kan investeraren effektivt följa hela investeringsportföljens utveckling och risker. Eftersom varje investerares verksamhet har sin speciella karaktär, skräddarsyr vi alltid rapporteringen med hänsyn till investerarens behov och exempelvis investeringsplanens begränsningar och tyngdpunkter. Genom att agera som en aktiv partner i uppföljningen av portföljen kan vi försäkra att investeraren får ta del av omfattande uppföljningsredskap som passar bäst in för just den egna investeringsverksamheten.

Eftersom ett partnerskap innebär att man på ett heltäckande sätt sätter sig in i den andres situation, erbjuder vi investeraren lösningar för alla skeden inom uppföljning av investeringsverksamheten: Med hjälp av Investeringsportföljens sammanfattande rapporteringstjänst kan investeraren effektivt följa sin investeringsportfölj på ett och samma ställe. Vår Konkurrensutsättningstjänst för kapitalförvaltning kan användas för att uppdatera/upprätta en investeringsplan och därefter gå vidare med konkurrensutsättning och utvärdering av kapitalförvaltning. Genom att följa Fondrapporten som utkommer varje månad är det enkelt att sätta sig in i marknadsutvecklingen bland de fonder som säljs i Finland och hitta nya intressanta investeringsobjekt.

Över 140 institutonella investerare använder sig av våra tjänster, inklusive bland annat följande pensionsinvesterare, försäkringsbolag, kapitalförvaltare och ideella stiftelser: Esbo kyrkliga samfällighet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Sjömanspensionskassan, Nordea Livförsäkring Suomi Oy, Andelslaget Tradeka, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö (Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget), Solidium Oy, Telian Eläkesäätiö (Telias Pensionsstiftelse), Suomen Kulttuurirahasto (Finlands Kulturfond), Tammerfors kyrkliga samfällighet, samt Yleisradion eläkesäätiö (Rundradions pensionsstiftelse).