• Vilka faktorer kontribuerade till förra månadens avkastning?
  • Vilken är vår allokering?
  • Vilken av förvaltarna gör aktiva allokeringsbeslut?
  • Hur presterade vår portfölj jämfört med andra investerare?

Investeringsportföljens sammanfattande rapporteringstjänst

Med hjälp av den oberoende och skräddarsydda sammanfattande rapporteringstjänsten kan investeraren effektivt följa utvecklingen av sin investeringsportfölj, identifiera riskerna i portföljen och jämföra utvecklingen av portföljen både egendomsspecifikt och enligt kapitalförvaltare.

Vår rapporteringstjänst möjliggör differentiering av de sektorer som beslutar och rapporterar om investeringsverksamhet enligt god förvaltningssed. Krävande informationsinsamling, beräkning och rapportbearbetning har outsourcats till oss, därmed minskar personberoendet och gör rapporteringen opartisk.

Skräddarsy en heltäckande rapporteringstjänst

Vår rapportering skräddarsys investerarspecifikt och tjänsten tar hänsyn till särdrag i investeringsportföljens innehåll samt investerarens uppföljningstider och möten. Våra analytiker samlar in informationen från kapitalförvaltare och förvaringsinstitut, bearbetar denna information samt rapporterna. Därefter får investeraren de färdiga rapporterna för internt bruk eller som exempelvis administrationsmaterial.

Rapporteringen täcker alla slags tillgångar (t.ex. direkta fastighetsinvesteringar). Tjänsten kan till exempel innehålla daglig portföljuppföljning på nätet, jämförelse av kapitalförvaltare, bokförings- och myndighetsrapportering av investeringsverksamheten eller portföljsimulering av ad hoc-natur.

Lataa Sijoitustoiminnan yhteevetoraportointi -esite