Investeringsverksamhetens bokföringsrapportering

Vill ni effektivisera och förbättra bokföringen för er investeringsverksamhet? Av oss får ni hjälp med investeringsverksamhetens bokföringsrapportering i enlighet med era behov, i skräddarsytt format.

Tjänsten innehåller ett regelbundet upprättat elektroniskt dokument där det kundanpassade innehållet kommunicerar direkt med bokföringsprogrammet. Vi beräknar alla siffror själva istället för att samla in rapporter från kapitalförvaltarna, då beräknas alla siffror enligt enhetliga beräkningsprinciper.

Hur kan ni som investerare dra nytta av vår bokföringsrapportering?

Corporate governance: en täckande och transparent process samt dokumentering (audit trail).

Enhetlig bokföring: alla kapitalförvaltares händelser har bokförts på samma sätt.

Kostnadseffektiv verksamhetsmodell: då ett komplicerat delområde inom bokföringen, investeringsverksamhetens bokföring, har outsourcats till ledande experter, kan investerarens övriga bokföringsprocess skötas på ett enklare sätt.