• Är priset jag betalar för förvaltningen mycket eller litet?
  • Vilka komponenter i vår portfölj presterar dåligt?
  • Är dyrare förmögenhetsförvaltning lönsamt?
  • Aktiv eller passiv förvaltning?

Konkurrensutsättning av kapitalförvaltning

Vår konkurrensutsättningstjänst av kapitalförvaltning strävar efter att effektivisera investerarens kapitalförvaltning, bättre resultat och kostnadsminskning. Konkurrensutsättningen av kapitalförvaltningsavtal med lämpliga intervall förbättrar sannolikheten för att uppnå den eftersträvade utdelningen till ett rimligt pris.

Oberoende garanterar en balanserad tjänst

I små ekonomier som den i Finland, kan banden mellan olika aktörer äventyra objektiviteten i besluten. På grund av detta är det befogat att använda en extern rådgivare i samband med konkurrensutsättningen. Vi är en objektiv expert inom finansbranschen, som inte erbjuder investeringstjänster eller rekommenderar investeringsobjekt.

Det lönar sig att outsourca konkurrensutsättningsprocessen, om det inom ramarna för den egna organisationen inte finns tid eller resurser att genomföra konkurrensutsättningen. Även för investerare som har tillräckligt med resurser, lönar det sig att använda externa och oberoende experter som rådgivare under konkurrensutsättningens olika skeden för att försäkra sig om tillräckliga urvalskriterier och dokumentation.

En pålitlig och mångsidig samarbetspartner

Vi arbetar tillsammans med investeraren under hela konkurrensutsättningsprocessen eller under de överenskomna skedena. Uppdraget som överenskommits med investeraren kan exempelvis inkludera utarbetande av en investeringsplan, anbudsbegäran, analys av anbud och/eller kvantitativ kapitalförvaltaranalys.

Under tjänstens gång utformas en omfattande dokumentation av processen, kapitalförvaltarnas urvalskriterier och slutliga beslut. Vid behov kan investeraren alltid återgå till dessa för att utvärdera följderna av sina beslut.