Utformandet av en investeringsplan

En framgångsrik investeringsverksamhet baseras på planmässighet. Både vi och våra kunder har med tiden upptäckt att det underlättar och påskyndar investerarens beslutsfattande om man dokumenterar investeringsverksamhetens mål och riskgränser samt de övriga centrala arbetsmomenten. Samtidigt riktas de samtal som skall föras med kapitalförvaltarna mot rätt saker och baseras på relevant infomation.

När man har tänkt igenom saker och ting på förhand och fört anteckningar, minskar sannolikheten för svajande investeringsverksamhet och överraskande risker. En tydlig investeringsstrategi gör att personberoendet minskar och att de personer som ansvarar för investeringsverksamheten i organisationen har ett tydligt dokument, som är lätt att hänföra till om det uppstår utmanade situationer inom investeringsverksamheten.

Sijoitustutkimus hjälper dig såväl med utformandet av en investeringsplan som med uppdateringen av den. Vi sätter oss noggrant in i investerarens verksamhet och intervjuar investerarens representanter – som ett slutresultat ger vi ett förslag på en investeringsplan.