Kapitalförvaltningens kundrapportering

Kapitalförvaltningen får som sitt verktyg en kundrapportering utformad för Finlands ledande institutionsinvesterare. Genom att utnyttja Sijoitustutkimus starka varumärke har kapitalförvaltaren möjlighet att uppnå extra konkurrensförmåner – en portföljrapportering av en oberoende, tredje part gör försäljningsarbetet lättare, eftersom mervärdestjänsterna inom kapitalförvaltning är centrala i konkurrensutsättningar av kapitalförvaltning.

Extranet som stöd för kundservice

Tjänsten utgörs av månadsrapporter och kundextranet som är skräddarsydda efter kapitalförvaltarens varumärke. Månadsrapporterna inkluderar bland annat kundens portföljutdelningar, risker och allokation, granskade för hela portföljen samt egendomsspecifikt. De siffror som presenteras i rapporten kan sammanställas av flera portföljer i kapitalförvaltningen.

Med hjälp av kundextranet kan kapitalförvaltaren erbjuda sina kunder en enkel, pålitlig uppföljningstjänst i realtid. Tjänsten gör det möjligt för investeraren och kapitalförvaltaren att följa portföljens utdelningar, risker och allokering dagligen, vilket gör att riskhanteringen effektiviseras. Alla de nyckeltal vi beräknat följer internationella standarder (GIPS).