Investeringsportföljens sammanfattande rapportering

Med hjälp av den oberoende och skräddarsydda sammanfattande rapporteringstjänsten kan du effektivt följa utvecklingen av hela din investeringsportfölj, identifiera riskerna i din portfölj och jämföra utvecklingen både egendomsspecifikt och enligt kapitalförvaltare.

Med investeringsportföljens sammanfattande rapportering får du tillgång till ett uppföljningsverktyg där du dagligen kan följa din portföljs utveckling och innehåll utan att behöva följa dina investeringstillgångar hos dina kapitalförvaltare via olika källor.

Rapporteringen täcker alla slags tillgångar (t.ex. direkta fastighetsinvesteringar och kapitalinvesteringar). Dessutom beräknas portföljernas utdelningar och risker med enhetliga kalkyleringsprinciper för alla förvarare och kapitalförvaltare.