Fondrapport

Fondrapporten gör det möjligt för investerare att följa utdelning och risker för i Finland aktivt verksamma fonder. Rapporten presenterar ett omfattande fondsortiment som gör det möjligt för investeraren att hitta nya intressanta fonder och fondbolag till sin portfölj samt bekanta sig med tendenser på den finländska fondmarknaden.

En tryckt eller elektronisk rapport?

Vår fondrapport samlar ihop alla i Finland aktivt verksamma fonder och fondbolag på ett och samma ställe. Rapporten kan fås som läsvänlig publikation månadsvis. Tjänstens prenumeranter kan även läsa den i elektroniskt format i vår extranet-tjänst. Testlösenord till extranet-tjänsten fås på adressen rahastot@sijoitustutkimus.fi.