Utbildning

Sijoitustutkimus dotterbolag Sijoitusakatemia Oy arrangerar yrkesfortbildning inom finansierings- och investeringsbranschen. Sijoitusakatemias centrala målgrupp är anställda inom finansbranschen från ledning till operativ personal. Sijoitusakatemia arrangerar öppna kurser, aktualitetsseminarier och skräddarsydda utbildningar för företag – som utbildare och föreläsare används ledande experter inom området.

Utbildning ger ökad effektivitet och nya infallsvinklar

Utbildningarna innehåller aktuell information, nya tankar, lösningsmodeller och verktyg med vilka du kan effektivera ditt arbete och utveckla ditt kunnande. Kurserna är praktiskt inriktade och därför känns inlärningen relevant och effektiv. Experterna som håller i utbildningarna ger dig alltid aktuell information och färska infallsvinklar om varje ämne.

Moderna verktyg och kontroll över verksamhetsmiljöerna

Kursernas tyngdpunkt ligger på övningsarbetet som utförs i datamiljö. På kurserna hanteras de centrala kompetensområdena inom finansierings- och investeringsbranschen på ett praktiskt sätt, bland annat olika finansierings- och investeringsinstrument, prissättning och värdebestämning av investeringsobjekt. Även ämnen med anknytning till redovisning och rapportering av ekonomisk information och användning av Excel i olika uppgifter inom finansbranschen finns med.

Experter inom de olika ämnesområdena har hand om utformningen av aktualitetsseminarierna. Vid tillfällena behandlas bland annat utvecklingen av finansmarknad och lagstiftning, värdepappersmarknaden, fondverksamheten, investeringar, kapitalförvaltning och hantering av risker och solvens.

Ytterligare information om Sijoitusakatemias kurser finns på www.sijoitusakatemia.fi.