Arvot

ASIAKASPALVELU

 • Asiakkaidemme tyytyväisyys on liiketoimintamme kulmakivi.
 • Luomme asiakkaidemme kanssa pitkäaikaisia kumppanuus-
  suhteita, jotka perustuvat molemminpuoliseen luottamukseen.
 • Ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet sekä liiketoiminnan ja osaamme asettua heidän asemaansa.
 • Palvelemme asiakkaitamme luotettavasti, laadukkaasti ja tehokkaasti.

YHTEISHENKI & YHTEENKUULUVUUS

 • Teemme asiat yhdessä, avoimesti ja toisiamme arvostaen.
 • Tuemme toisiamme työssä ja pyrimme jatkuvasti kehittämään omaa osaamistamme.
 • Pyrimme edistämään tiedonkulkua ja –jakamista työyhteisössämme.
 • Virheistä ei rankaista, niistä opitaan.

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT

 • Teemme monimutkaisesta yksinkertaista.
 • Teemme asiat tehokkaasti, järkevästi ja kannattavasti.
 • Kiireestä huolimatta pyrimme aina huolellisuuteen.
 • Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintatapoja ja prosesseja tehokkaammiksi asiakkaiden tarpeiden mukaan.

VERKOSTOITUMINEN

 • Meillä on hyvät suhteet rahoitusalan tärkeimpiin toimijoihin ja ylläpidämme ja kehitämme näitä suhteita jatkuvasti.
 • Haluamme toiminnallamme vaikuttaa positiivisesti koko rahoitusalan toimintaperiaatteisiin.