Historia

 

Sijoitustutkimuksen palveluiden ja toiminnan historia ulottuu yrityksen historiaa pidemmälle, sillä Suomen Optiomeklarit (SOM) aloitti Rahastoraportin ja salkkuanalyysipalveluiden tarjoamisen jo vuonna 1993.

Suomen Sijoitustutkimus aloitti toimintansa 27.2.2004, kun OMHEX yhtiöitti analyysi- ja raportointitoimintonsa ja myi ne palveluista konsernissa vastanneille avainhenkilöille.

Vuosien aikana palvelutarjontamme on monipuolistunut ja asiakasmäärämme moninkertaistunut. Rahastoraportilla olevien rahastojen ja rahastoyhtiöiden lukumäärä on kasvanut merkittävästi ja nykyään toimimme Suomen rahastomarkkinoiden tietopankkina sekä puolueettomana linkkinä sijoittajien ja varainhoitajien välillä.