Suomen Sijoitustutkimus Oy

Sijoitustutkimus-ryhmä on Suomen johtava sijoitustoiminnan asiantuntijapalveluiden tarjoaja. Palvelemme ihmisiä ja organisaatioita sijoitustoiminnan suunnittelun ja seurannan, varainhoidon kilpailutuksen ja finanssialan koulutuksen alueilla. Markkinajohtajana toimimme suunnannäyttäjänä ja rakennamme puolueettomia sekä kustannustehokkaita ratkaisuja sijoitustoiminnan suunnitteluun, järjestämiseen ja seurantaan.

Asiakaskuntamme muodostuu institutionaalisista sijoittajista, rahastoyhtiöistä, varainhoitajista ja muista rahoitusalan toimijoista. Sijoitusraportointimme piirissä on yli 160 sijoittajaa, joiden analysoitavat varat ylittävät 70 miljardia euroa. Rahastojen tietopalvelu kattaa puolestaan 50 koti- ja ulkomaista rahastoyhtiötä sekä 2000 rahasto-osuutta.

Sijoitustutkimus – teemme monimutkaisesta yksinkertaista.