Riippumattomia ja monipuolisia ratkaisuja
sijoitustoiminnan suunnitteluun ja seurantaan

Tarjoamme instituutiosijoittajille palveluja sijoitustoiminnan tärkeimmissä vaiheissa: neuvonantopalvelujamme voi hyödyntää sijoitussuunnitelman laadinnassa ja varainhoidon järjestämisessä, monipuoliset raportointipalvelumme mahdollistavat koko sijoitustoiminnan tehokkaan seurannan, ohjaamisen ja laadunvalvonnan.

Markkinajohtajana toimimme suunnannäyttäjänä ja rakennamme puolueettomia sekä kustannustehokkaita ratkaisuja, jotta sijoittajien on mahdollista keskittyä tärkeimpään.

Instituutiosijoittajille suunnattuja palvelujamme hyödyntää yli 170 yhteisösijoittajaa, ja toimimme mm. yleishyödyllisten säätiöiden, sijoitusyhtiöiden, vakuutusyhtiöiden, eläkesäätiöiden sekä työmarkkinajärjestöjen ja työttömyyskassojen luotettavana kumppanina sijoitustoiminnan järjestämisessä, seurannassa ja riskienhallinnassa.

Ota yhteyttä ja kerromme miten yhteisönne on mahdollista tehostaa sijoitustoimintaansa ja keskittyä sijoitustoiminnan kannalta olennaisiin asioihin.

Instituutiopalveluiden toimintafilosofia

Asiakkaan kokonaisetu edellä. Toimintaamme ohjaa aito halu auttaa asiakkaitamme ja edistää asiakkaidemme kannalta tärkeitä asioita.

Riippumaton ja monipuolinen analyysi. Kommenttimme ja näkemyksemme pohjaavat aina huolella punnittuihin vaihtoehtoihin ja kohtelemme kaikkia osapuolia tasavertaisesti.

Ymmärrettävyys ja helppolukuisuus. Huolehdimme, että kaikki osapuolet ymmärtävät mistä on kyse - pyrimme pukemaan myös monimutkaiset asiat ymmärrettävään muotoon.

Tarjoamme instituutiosijoittajille ratkaisuja seuraavilla osa-alueilla

Sijoitusomaisuuden koontiraportointi

Puolueettoman ja räätälöidyn koontiraportoinnin avulla seuraat tehokkaasti koko sijoitusomaisuuden ja sen osien kehitystä, tunnistat salkun riskit ja vertailet salkun kehitystä omaisuusluokittain tai varainhoitajittain.

Työläs datan keruu ja rikastaminen, laskenta ja raporttien työstäminen on ulkoistettu osaavalle ammattilaiselle, jolloin raportointi ei ole henkilö- tai varainhoitajariippuvaista.

Salkun vastuullisuusraportointi (ESG)

ESG-raportointipalvelun avulla seuraat johdonmukaisesti sijoitusomaisuuden vastuullisuusriskien ja sen pääosa-alueiden (ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa) kehitystä.

Sijoitussalkun vastuullisuutta on mahdollista tarkastella koko salkun, omaisuuslajien, varainhoitajien tai jopa yksittäisten instrumenttien tasolla, ja kaikki luvut noudattavat yhteneväistä ESG-metodologiaa.

Sitoumuksellisten sijoitusten kassavirta-analyysi

Sitoumuksellisten sijoitusten erillisraportointi antaa sijoittajalle helposti ymmärrettävän kokonaiskuvan sitoutuneen pääoman määrästä ja tulevaisuuden ennustetuista kassavirroista, mikä helpottaa kassanhallinnan suunnittelua.

Sitoumuksellisille sijoituksille relevanttien tunnuslukujen nykytilannetta ja kehitystä on mahdollista tarkastella sekä tuote- että tyylitasolla.

Sijoitussuunnitelman laadinta
ja päivitys

Sijoitustoiminnan tavoitteiden, riskirajojen ja keskeisten toimintatapojen kirjaaminen helpottaa reagointia ja nopeuttaa päätöksentekoa. Kattavan sijoitussuunnitelman myötä todennäköisyys poukkoilevaan sijoitustoimintaan ja yllättäviin riskeihin pienenee.

Perehdymme tarkkaan sijoittajan sijoitustoimintaan ja haastattelemme sijoittajien edustajat - lopputuloksena syntyy ammattitaitoisesti pohjustettu ja laadittu sijoitussuunnitelma.

Fund screening

Vertaile rahastosijoituksiasi suhteessa muihin markkinoiden rahastoihin, etsi ja löydä uusia rahastoja määrittämilläsi hakukriteereillä.

Rahastotyökalun avulla seuraat nykyisten rahastovalintojesi onnistumista ja lisäät uusia rahastoja suosikkiseurantaan mahdollisia tulevaisuuden toimenpiteitä silmällä pitäen.

Sijoitussalkun limiittivalvonta

Raportointipalveluun sisällytetty limiittivalvonta tukee riskienhallinnan ja koko sijoitustoiminnan onnistumista. Limiittiseurannan kautta valvot, että sijoitustoimintanne noudattaa sijoitussuunnitelmassa määriteltyjä rajoitteita.

Omaisuusluokka- ja arvopaperikohtaisiin painoihin, riskikeskittymiin tai muihin rajoitteisiin liittyvä valvonta räätälöidään sijoittajakohtaisesti, ja hälytyksistä muodostuu luotettava loki sisäisen valvonnan tai tilintarkastuksen tarpeisiin.

Varainhoitajien kilpailutus

Varainhoidon kilpailutuspalvelu tähtää sijoittajan varainhoidon tehostamiseen, parempaan tuottoon ja kulutasojen optimointiin. Toimimme luotettavana ja monipuolisena kumppanina sijoittajan rinnalla kilpailutusprosessin ajan.

Kilpailutuspalvelun avulla sijoittaja voi varmistua riittävistä valintakriteereistä ja dokumentaatiosta sekä huolella läpiviedystä projektista ammattilaisen avustuksella.

Sijoitusomaisuuden kirjanpito

Kirjanpitopalvelu mahdollistaa sijoitustoiminnan kirjanpidon tehostamisen ja automatisoinnin sijoitusinstrumentteihin perehtyneen ammattilaisen tekemänä.

Kattavat prosessimme sekä tapahtumakohtaisesti yksilöidyt tiedot järjestelmässämme takaavat eheän audit trailin, ja toimimme sijoittajan apuna myös tilintarkastuksen yhteydessä.

”Kattava ja havainnollinen raportointi on keskeinen avain menestyksekkäässä sijoitustoiminnassa, minkä vuoksi Sijoitustutkimuksen raportointikonsepti ja erittäin kokenut henkilöstö on sijoitushenkilöstöllemme sekä päätöksentekijöille strateginen kumppani. Sijoitusportfolion ja käytettävissä olevien instrumenttien jatkuva muuttuminen markkinatilanteen mukaan vaatii raportoinnilta kykyä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin, ja tässäkin Sijoitustutkimus on onnistunut kiitettävällä tavalla.

Keskeisin Sijoitustutkimuksen työkalu on ajantasainen web-raportointi. Hyödynnämme myös web-palvelussa olevia lukuisia raportteja mm. hallituksen esityksissä sekä työvaliokunnan kokouksissa.

Erikoistilanteisiin ja sitä kautta ns. ”one timer” -raporttien toimituksiin reagoidaan todella nopeasti. Lisäksi Sijoitustutkimuksen yhteyshenkilöiden sijoitusalan asiantuntemuksen kattavuus on kyllä parhaimpia kaupungissa. Välillä erittäinkin haastaviin kysymyksiin vastaukset tulevat todella nopeasti. Voin suositella lämpimästi.”

Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö

”Yhteistyö Sijoitustutkimuksen kanssa on ollut hyvää ja antoisaa. Mikä parasta, se on aina tuntunut yhteistyöltä eikä asiakassuhteelta.

Olemme hyötyneet numeronmurskauksesta, siitä että saamme yhdestä paikasta kaikki mahdolliset (ja pari mahdotonta) tunnusluvut sijoitusten seurantaan, vieläpä siinä muodossa ja laajuudessa kuin itse haluamme. Yhtään ei pidä myöskään väheksyä sitä osaa viranomaisraportoinnista, jonka Sijoitustutkimus hoitaa. Kirsikkana kakun päällä on hallituksemme jäsenille räätälöity koulutus sijoitusasioissa. On erittäin tärkeää, että koulutusta antaa puolueeton, ei kaupallinen taho. Puolueettomuus on muutenkin Sijoitustutkimuksen erityinen vahvuus, haluamme analyysia, emme sijoitussuosituksia.

Lisäksi kiitosta antaisin palveluasenteesta. ”Kaikki järjestyy” on vakiovastaus kaikkiin pyyntöihin. Oikeellisuutta ei tarvitsisi edes mainita, se on perusedellytys.”

Harri Lemmetti, toimitusjohtaja

”Voimme lämpimästi suositella Sijoitustutkimusta heidän asiantuntevan ja vastuullisen otteensa, esimerkillisen asiakaspalveluasenteensa sekä riippumattomuutensa vuoksi.

Oma yhteistyömme Sijoitustutkimuksen kanssa on syventynyt vuosien varrella jatkuvasti. Koska rahastomme käyttää sijoitustoiminnassaan useita eri varainhoitajia, Sijoitustutkimus laatii säännöllisesti käyttöömme koko sijoitustoimintamme yhteenvetoraportin toiveidemme mukaisessa muodossa, mikä helpottaa erityisesti riskien hallintaa ja seurantaa.

Varainhoitajien valinnassa ja kilpailuttamisessa olemme jo vuosien ajan hyödyntäneet Sijoitustutkimuksen riippumatonta ja objektiivista lähestymistapaa. Kilpailutushankkeemme ovat heidän avullaan pysyneet hallittuina projekteina, jotka ovat johtaneet rahastollemme mahdollisimman sopivien kumppanuuksien muodostumiseen kilpailukykyisillä ehdoilla. Sijoitustutkimuksen yrityskulttuuria leimaavan joustavuuden ja ripeyden vuoksi yhtiön kanssa on aina ilo asioida!”

Mirjami Kajander-Saarikoski, asiamies

"Tradeka on käyttänyt Suomen Sijoitustutkimuksen raportointipalveluja vuodesta 2007 saakka. Raportointi on ollut luotettavaa ja yhteistyö on toiminut sujuvasti. Haastavat salkkumuutokset tai tietopyynnöt on aina toteutettu tehokkaasti ja asiakkaan tarpeita tarkasti kuunnellen. Perinteisten osakkeiden, bondien ja likvidien rahastojen lisäksi Sijoitustutkimus hoitaa luotettavasti myös vaihtoehtoiset sijoitukset, joiden käsittely on merkittävästi vaativampaa. Nykyisin voimme kattavasti seurata vaihtoehtoisten sijoitustemme vastuita ja tuottoja Sijoitustutkimuksen nettipalvelusta.

Vastuullinen sijoittaminen on Tradekassa ollut pitkään tärkeää ja sen merkitys on viime vuosina kasvanut. Sijoitustutkimus on pystynyt tukemaan tätä kehitystä ESG-raportointipalvelullaan, jonka avulla saamme helposti yhteenvedon salkkujen hiiliriskistä ja muista ESG-parametreista. Palvelun avulla voimme myös porautua yksittäisiin rahastoihin ja saada näistä yhdellä tavalla lasketut tiedot.

Mielestäni Sijoitustutkimuksesta löytyy erinomaista osaamista sijoitusraportoinnissa, mutta erinomainen palveluasenne on suurin syy, miksi voin lämpimästi suositella Suomen Sijoitustutkimusta sijoittajan raportointikumppaniksi. "

Jari Pussinen, toimitusjohtaja

"Olemme Heinolassa tehneet Sijoitustutkimuksen kanssa yhteistyötä nyt muutaman vuoden ajan. Tavoitteena meillä oli löytää riippumaton ja asiantunteva toimija, jonka avulla ja kanssa voimme kehittää kaupungin sijoitustoiminnan laadunvarmistusta, kehittää sijoitustoiminnan seurantaa ohjaamalla kuukausittain eri varainhoitajilta saatavat raportit samaan raportointijärjestelmään sekä parantaa tuottojen ja kustannusten sekä sijoitustoiminnan vastuullisuusseurantaa.

Yhteistyölle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet hyvin ja saamme helposti ja säännöllisesti visuaaliset raportit kuukausittain. Sijoitustutkimuksen kanssa on mutkatonta asioida ja palvelun kehittämiseksi asiakasta myös kuullaan säännöllisesti ja kysymyksiimme on vastattu nopeasti. He ovat tarvittaessa myös käytössä esimerkiksi kaupunginhallitukselle annettavien sijoituskatsausten pitämiseksi ja lisäpalveluina olemme saaneet tukea myös omien sijoitustoiminnan ohjeistustemme päivittämiseen. Vuoropuhelu on toiminut todella hyvin ja voimme lämpimästi suositella Sijoitustutkimusta muillekin kuntatoimijoille. "

Hanna Hurmola-Remmi, hallinto- ja kehitysjohtaja