Sijoitustutkimus-ryhmän tietosuojaseloste – Privacy Policy Declaration of Investment Research Finland Ltd

1. Rekisterinpitäjä

Sijoitustutkimus-ryhmässä rekisterinpitäjinä toimivat yhtiöt ovat Suomen Sijoitustutkimus Oy, Suomen Sijoitussuunnittelu Oy, Sijoitusakatemia Oy ja Sijoituskumppani Oy. Yhtiöt (Yhdessä ”Sijoitustutkimus” tai ”me”) käsittelevät toiminnassaan henkilötietojapalvelujensa mahdollistamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestinnän toteuttamiseksi, tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi sekä Sijoitusakatemia Oy:n osalta suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi keräämme analytiikkatietoa verkkosivujemme kävijöistä.

Suomen Sijoitustutkimus Oy tuottaa asiakkailleen sijoitustoiminnan raportointi-, seuranta- ja analyysipalveluita sekä sijoitusrahastojen tietopalveluita. Suomen Sijoitussuunnittelu Oy tuottaa asiakkailleen sijoitustoiminnan räätälöityjä suunnittelupalveluita. Palveluissa on asiakkaiden yhteisöittäin ja henkilöittäin räätälöityjä ominaisuuksia, ja valtaosaa niistä toimitetaan sisällöstä riippumatta tunnistautumista vaativia sähköisiä kanavia pitkin.

Ryhmäyhtiömme Suomen Sijoituskumppani Oy tarjoaa kotimaisille instituutiosijoittajille yhteistyökumppanimme Söderberg & Partners Wealth Management AB:n neuvontapalveluita sidonnaisasiamiehenä.

Sijoitusakatemia Oy järjestää ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta yrityksissä ja yhteisöissä työskenteleville henkilöille ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämiseen ja edelleen kehittämiseen. Koulutustapahtumien sisällön suunnittelu, osallistujien kokoaminen ja tapahtuman järjestäminen vaatii kohderyhmälle suunnattua suoramarkkinointia. Sijoitusakatemia Oy ei lähetä suoramarkkinointia tai muutakaan mainontaa kuluttaja-asiakkaille.

Sijoitusakatemialla on yhteisöasiakkaita ja yhteistyökumppaneita, joiden edustajien henkilötietoja voidaan käsitellä osana tätä rekisteriä. Yhteisöasiakkaiden edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnintoteuttamiseen.

Sijoitustutkimukselleon tärkeää, että tiedät, miten käsittelemme henkilötietojasi. Alla kerrommelisää henkilötietojesi käsittelystä. Huomaathan, että tämä tietosuojaselostesoveltuu ainoastaan Sijoitustutkimuksen rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojenkäsittelyyn.

2. Rekisterinpitäjien yhteystiedot

Suomen Sijoitustutkimus Oy
Y-tunnus: 1640202-0

Suomen Sijoitussuunnittelu Oy
Y-tunnus: 2370749-8

Suomen Sijoittajapalvelut Oy
Y-tunnus: 2360622-4


Osoite: Vuorikatu 14 A, 00100 Helsinki
Puhelinnumero +358 9 6227 8770
www.sijoitustutkimus.fi
Rekisteristä vastaava henkilö: Kalle Kauppila, +358 9 6227 8771
kalle.kauppila@sijoitustutkimus.fi

Sijoitusakatemia Oy
Y-tunnus: 2309376-4


Osoite: Vuorikatu 14 A, 00100 Helsinki
Puhelinnumero +358 45 317 6363
www.sijoitusakatemia.fi
Rekisteristä vastaava henkilö: Juha Paukku, +358 45 3176 363
juha.paukku@sijoitusakatemia.fi

Suomen Sijoituskumppani Oy
Y-tunnus: 3280156-6

Osoite: Vuorikatu 14 A, 00100 Helsinki
https://soderbergpartners.fi/wealth-management/
Rekisteristä vastaava henkilö: Kalle Kauppila, +358 9 6227 8771
kalle.kauppila@sijoitustutkimus.fi

3. Kerätyt tiedot

Asiakkaat ja markkinointikontaktit

• Etu- ja sukunimi
• Tehtävänimike tai ammattinimike
• Yritys tai yhteisö (työnantaja)
• Yhteisöasiakkaiden edustajien osalta organisaatio ja asema ja yhteisön asiakkuuteen liittyvät muut tiedot
• Yhteystiedot (sähköpostiosoite, mahdollisesti osoite, laskutusosoite ja puhelinnumero)
• Toimialaluokittelu
• Asiakasryhmä (esim. raportointiasiakkaat, rahastodatan tarkastajat, seminaariosallistujat, seminaaripuhujat)
• Kontaktihistoria
• Historiatiedot mahdollisista osallistumisista eri Sijoitusakatemian koulutuksiin
• Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset, kiellot tai muut tiedot tai annetut lisätiedot

Verkkosivut
• IP-osoite
• URL-reitti sivustolla
• Vierailun ajankohta
• Selaintyyppi ja -versio
• Laitetyyppi

Sivusto on hostattu Euroopassa Amazon GmbH -palveluntarjoajan palvelussa omalla palvelimellaan. Kyseiselle palvelimelle tallentuvat yllä mainitut asiat tekstitiedostossa.

Sijoitusakatemian verkkosivulta uutiskirjeen tilanneen osalta pyydetään nimi, tehtävänimike, yritys, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

4. Mistä saamme henkilötiedot?

Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyiltä itseltään tai hänen edustamaltaan organisaatiolta asiakassuhdetta muodostettaessa, koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä, henkilön asema tai tehtäviä tai niiden hoitoa julkisyhteisöissä tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti saatavissa olevista tiedoista kuten nimitysuutiset ja artikkelit eri medioissa, Sijoitusakatemian omasta koulutustoiminnasta tai liityttäessä koulutus- ja seminaaritiedotteiden postituslistalle.

Verkkosivuilta kerätty data tallentuu palvelimelle vierailun yhteydessä.

Sijoitusakatemia Oy:n asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot kertyvät myös osallistujilta itseltään ja heidän kollegoiltaan sekä tilaisuuksien kouluttajilta, toisten koulutusyritysten tapahtumista tai tilaisuuksien yhteistyökumppaneilta.

5. Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja voidaan lisäksi käyttää seuraaviin muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin:
• Palvelun tuottamiseen tai sopimussuhteen ehtojen täyttämiseen
• Asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen
• Asiakassuhteen hallintaan, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä viestintään.

Jos otat meihin yhteyttä, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn.

Sijoitusakatemia Oy:n asiakasrekisterin sisältävää henkilötietoa käytetään Sijoitusakatemia Oy:n koulutustapahtumien suunnitteluun ja suoramarkkinointiin eri kohderyhmille sekä Sijoitusakatemian koulutustapahtumiin osallistuneiden henkilöiden koulutushistorian tallentamiseen ja jälkimarkkinointiin (Sijoitusakatemia Oy:n oikeutettu etu).

Mikäli olet antanut suostumuksesi Sijoitusakatemia Oy:lle suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen, Sijoitusakatemia Oy voi lähettää sinulle tiedotteita Sijoitusakatemiankoulutuksista ja toiminnasta sekä muuta suoramarkkinointimateriaalia.

Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen tai profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien tai uutiskirjeen yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

6. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Virheelliset ja vanhentuneet henkilötiedot poistetaan.

7. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Saatamme käsitellä henkilötietoja kansainvälisissä tietojärjestelmissä, jotka siirtävät tietoja Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi, takaamme sopimuskäytäntöjemme (esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeet henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin) tai muiden toimenpiteiden avulla riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi.

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Voimme luovuttaa tietoja tämän selosteen mukaisessa laajuudessa. Muutoin emme luovuta henkilötietojasi Sijoitustutkimuksen organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Sijoitustutkimuksen organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Sijoitustutkimuksen tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Sijoitustutkimuksen organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Sijoitustutkimus käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin yllä olevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Sijoitustutkimukselle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

10. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

11. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Sijoitustutkimuksen henkilötietojenkäsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

Investment Research Finland Ltd Privacy Policy

1. Registry holder

Investment Research Finland Ltd (”Investment Research Finland”, or “IRF”, or ”Company”) uses personal information it its operations relating to Client relationships, marketing, communication, and internal analytics.

Investment Research Finland provides consolidated reporting services, performance measurement services and fund visibility services. Investment Research Finland can also undertake direct marketing to individuals and organizations.

IRF utilizes and stores personal data in order to provide services, undertake customer communications and fulfill client agreement obligations, as well as marketing. IRF also utilizes analytics regarding traffic on the Company website.

Investment Research Finland provides part of its services based on partner providers mostly in asset management and information technology services, and may utilize partner representatives’ contactor personal information in providing services.

Investment Research Finland utilises and stores any client or personal data in a profession manner. Please note that this privacy police applies only to personal information of individuals (rather than organizations) and only to Investment Research Finland Ltd.

Our group company Suomen Sijoituskumppani Oy offers domestic institutional investors the advisory services of our partner Söderberg & Partners Wealth Management AB as a tied agent.

2. Contact information

Investment Research Finland Ltd
Business ID: 1640202-0

Suomen Sijoitussuunnittelu Oy
Business ID: 2370749-8

Suomen Sijoittajapalvelut Oy
Business ID: 2360622-4

Address: Vuorikatu 14 A, 00100 Helsinki
Telephone: +358 9 6227 8770
www.sijoitustutkimus.fi
Responsible person: Kalle Kauppila, +358 9 6227 8771
kalle.kauppila@sijoitustutkimus.fi

Sijoitusakatemia Oy
Business ID: 2309376-4

Address: Vuorikatu 14 A, 00100 Helsinki
Telephone: +358 45 317 6363
www.sijoitusakatemia.fi
Responsible person: Juha Paukku, +358 45 317 6363
juha.paukku@sijoitusakatemia.fi

Suomen Sijoituskumppani Oy
Business ID: 3280156-6

Address: Vuorikatu 14 A, 00100 Helsinki
Responsible person: Kalle Kauppila, +358 9 6227 8771
kalle.kauppila@sijoitustutkimus.fi

https://www.soderbergpartners.fi/wealth-management/

3. Collected Personal Information

• General Contact Data

• First and Last Name

• Professional title

• Represented institutions’ name

• Institutions' organizational structure and individual positions within

• Contact information (email, physical address, billing address and phone number)

• Industry classification

• Contact type and role (for example: reporting client, performance measurement client, data provider etc.)

• Contact history

Website Analytics

• IP-address

• URL-address

• Time of visit

• Browser type and version

• Hardware type

The website is hosted within European Economic Area by and in Amazon GmbH server facility. The server stores all items listed above in text.

4. The source of information

By default, client or client approved partners provide the General Contact Data directly to Investment Research Finland, upon entering a service agreement. General Contact Data can also be collected from public sources such as client public websites, media news items or interviews published in general media.

Website Analytics Data is stored by accessing the website.

5. Purpose of the usage of information

Personal information may be used to legal or contract-based usages:

Providing a service or fulfilling a contract

Client communication and Client relationship management

In case of direct inquiries to Investment Research Finland, IRF may use the given contact information to provide answers.

Electronic Marketing

Electronic marketing such as e-mail newsletters may be cancelled or prohibited by providing a direct notification to Investment Research Finland, and any individual always has a right to be excluded from direct marketing measures.

6. Holding period of information

Investment Research Finland holds personal information as long as the Company is legally required or it is necessary to maintain contractual obligations, or provide services to the client. Faulty or expired personal information will be updated or deleted from the registry.

7. Transferring personal information outside European Economic Area

IRF uses information technology providers that are active globally, and it is possible that by provider choice the personal information listed in this policy may be transferred outside the European Economic Area. All relevant IRF information technology service agreements include common Privacy Policy statutes for cross-border sharing.

8. Recipients of personal information

Investment Research Finland does not give personal information to third parties excluding the following situations:

Legal reasons or obligations

Investment Research Finland may provide personal information to third parties if access to this information is considered reasonably necessary (i) to oblige with law or court orders, (ii) to prevent fraud, money laundering, financing terrorist organizations or information security concerns or (iii) to protect Investment Research Finland assets or to ensure common good required by the law.

Investment Research Finland may also provide personal information to other third parties by the consent of the individual or a client organization.

9. Individual rights to personal data

Right to access the personal information

Right to review the personal information

Right to update or correct the personal information

Right to delete information.

Individual may request Investment Research Finland to delete personal information, unless Investment Research Finland has a specific right or legal or contractual obligation to keep the information.

Right to exclude or resist the usage of information with respect to direct marketing purposes.

Right to transfer information in a readable and commonly used form to a third party by request.

Individual can exercise rights by contacting Investment Research Finland representatives by email, mail or calling.

Investment Research Finland may deny requests that are repeated too often, are excessive or clearly unreasonable. In order to access the information please contact representative of Investment Research Finland

11. General Security

Investment Research Finland stores and utilizes personal information in a professional manner. IRF undertakes common reasonable data security measures, such as restricting internal use to relevant personnel, and requiring username and password information for any access.

12. Right for Complain

IRF does not by any means, contract or otherwise, limit or discourage individual rights to inform the supervising authorities, should an individual have reasonable a doubts that IRF does not treat personal information in the way complient to Finnish and European Law.