Haluamme toiminnallamme
vaikuttaa positiivisesti koko rahoitusalan toimintaperiaatteisiin

Sijoitustutkimus-ryhmä on Suomen johtava sijoitustoiminnan asiantuntijapalveluiden tarjoaja. Palvelemme ihmisiä ja organisaatioita sijoitustoiminnan suunnittelun ja seurannan, varainhoidon kilpailutuksen ja finanssialan koulutuksen alueilla.

Haluamme toimia suunnannäyttäjänä ja rakennamme riippumattomia sekä kustannustehokkaita ratkaisuja sijoitustoiminnan suunnitteluun, järjestämiseen ja seurantaan.

Asiakaskuntamme muodostuu institutionaalisista sijoittajista, rahastoyhtiöistä, varainhoitajista ja muista rahoitusalan toimijoista.

Liiketoimintamme kulmakiviä ovat tyytyväinen henkilöstö ja tyytyväiset asiakkaat. Kukin työntekijämme on arvokas osa matalahierarkista tiimiämme, jossa vaalitaan reilua, kannustavaa ja positiivista yhteishenkeä. Toiminnassamme panostamme samanaikaisesti sekä korkeaan ammattitaitoon että mutkattomaan yhdessä tekemiseen.

Asiakkaillemme haluamme olla pitkäaikainen ja riippumaton kumppani, jonka toimintaa ohjaa aina ensisijaisesti asiakkaan kokonaisetu. Panostamme toiminnassamme perinteisestä rahoitusalasta poiketen selkeyteen ja avoimuuteen, jotta monimutkaiset asiat olisivat kaikkien osapuolten ymmärrettävissä.

Arvomme

Asiakaspalvelu
Asiakkaidemme tyytyväisyys on liiketoimintamme kulmakivi.
Luomme asiakkaidemme kanssa pitkäaikaisia suhteita, jotka perustuvat molemminpuoliseen luottamukseen.
Ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet sekä liiketoiminnan ja osaamme asettua heidän asemaansa.
Palvelemme asiakkaitamme luotettavasti, laadukkaasti ja tehokkaasti.
Yhteishenki ja yhteenkuuluvuus
Teemme asiat yhdessä, avoimesti ja toisiamme arvostaen.
Tuemme toisiamme työssä ja pyrimme jatkuvasti kehittämään omaa osaamistamme.
Pyrimme edistämään tiedonkulkua ja -jakamista työyhteisössämme.
Virheistä ei rankaista, niistä opitaan.
Tehokkaat toimintatavat
Teemme monimutkaisesta yksinkertaista.
Teemme asiat tehokkaasti, järkevästi ja kannattavasti.
Kiireestä huolimatta pyrimme aina huolellisuuteen.
Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintatapoja ja prosesseja tehokkaammiksi asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Verkostoituminen
Meillä on hyvät suhteet rahoitusalan tärkeimpiin toimijoihin ja ylläpidämme ja kehitämme näitä suhteita.
Haluamme toiminnallamme vaikuttaa positiivisesti koko rahoitusalan toimintaperiaatteisiin.

Yrityksemme historia

Nykytila
Asiakaskuntaamme kuuluu yli 170 suomalaista yhteisösijoittajaa ja 60 rahastoyhteistyökumppania. Jatkamme aktiivista palveluidemme kehittämistä markkinoiden johtavana ja riippumattomana sijoitustoiminnan asiantuntijapalveluiden tarjoajana, mahdollistaen kaikki sijoitusraportoinnin työkalut yhdestä portaalista. Yrityksemme koostuu yli 30:sta sijoitusalan ammattilaisesta, palvellen suomalaista sijoituskenttää Helsingin sydämessä, Vuorikatu 14:ssä.
Suomen Sijoitustutkimus laajentaa palvelutarjontaansa tytäryhtiönsä kautta neuvonantopalveluihin Söderberg & Partnersin sidonnaisasiamiehenä. Konsernin omistuspohja laajenee mm. uusien henkilöstöosakkaiden myötä.
2021
Instituutiosijoittajien salkuissa yhä enenevässä määrin löytyvien sitoumuksellisten sijoitusten erillisraportointi tuodaan osaksi yhteisösijoittajien palvelutarjontaa.
2020
100 yhteisöasiakkaan raja rikkoutuu raportointipalveluissa. Sijoitussalkun ESG-raportointi tuodaan osaksi yhteisösijoittajien palvelutarjontaa. Uutena markkinoille tuotu Instituutiosijoittajien vertailuraportti antaa ainutlaatuista Suomen instituutiomarkkinoiden verrokkitietoa raportointiasiakkaillemme.
2018
Jo pitkään tehty yhteistyö Finanssialan kanssa laajenee, kun Sijoitustutkimus alkaa välittää Suomen rahastomarkkinadataa myös European Fund and Asset Management Associationille ja toimimaan aktiivisena yhteistyökumppanina Euroopan markkinatilastojen keräämisessä.
2015
Sijoitussuunnitelmien päivitykseen ja laadintaan sekä varainhoitajien kilpailutukseen liittyvät konsultaatiopalvelut tuodaan osaksi yhteisösijoittajien palvelutarjontaa.
2011
Tytäryhtiö Sijoitusakatemia Oy perustetaan tarjoamaan rahoitus- ja sijoitusalan ammatillista täydennyskoulutusta.
2010
Yrityksen synty - 2004
Suomen Sijoitustutkimus aloittaa toimintansa, kun OMHEX yhtiöittää analyysi- ja raportointitoimintonsa ja myy ne palveluista konsernissa vastanneille avainhenkilöille. Sijoitustutkimuksen palveluiden ja toiminnan historia ulottuu kuitenkin jopa yrityksen perustusvuotta pidemmälle, sillä Suomen Optiomeklarit (SOM) aloitti Rahastoraportin ja salkkuanalyysipalveluiden tarjoamisen jo vuonna 1993.

Sijoitustutkimuksen sisaryhtiö Sijoitusakatemia Oy järjestää rahoitus- ja sijoitusalan ammatillista täydennyskoulutusta.

Katso seuraavat koulutukset