Vi eftersträvar att positivt påverka hela finansbranschens verksamhetsprinciper

Sijoitustutkimus koncernen är Finlands ledande leverantör av investeringsverksamhets expertjänster. Vi erbjuder privatpersoner och organisationer placeringsverksamhets uppföljningstjänster, konkkurensutsättning av kapitalförvaltning samt vidareutbildning inom finansbranschen.

Vi vill agera som trendsättare och erbjuda oberoende, kostnadseffektiva lösningar för planering, organisering och uppföljning av placeringsverksamhet.

Vår kundkrets består av institutionella investerare, fondbolag, kapitalförvaltare och andra aktörer inom finansbranschen.

Grundpelare för vår verksamhet är en nöjd personal och kunder. Samtliga av våra kollegor är värdefulla medlemmar i vårt låghierarkiska team, där en rättvis, uppmuntrande och positiv laganda värnas om, och vi eftersträvar ett professionellt, och smidigt sammarbete.

Till våra kunder vill vi vara en långsiktig och oberoende sammarbetspartner, vars verksamhet sätter kundens förmån i fokus. Genom att vara en tydlig och transparent partner gör vi komplexa frågor förståerliga för alla parter.

Våra värderingar

Kundservice
Kundnöjdhet är A och O för oss.
Genom ömsesidigt förtroende skapar vi långvariga kundrealtioner.
Vi förstår våra kunders behov och verksamhet, och försätter oss i deras utångspunkt.
Vi betjänar våra kunder på ett tillförlitligt, effektivt och professionellt sätt.
Gemenskap och samhörighet
Vi samarbetare öppet och med ömsesidig respekt.
Vi stöttar varandra i arbetet och strävar ständigt efter att utveckla vår egen kompetens.
Vi främjar informationsdelning i vår arbetsgemenskap.
Misstag fungerar som inlärningstillfällen.
Effektiva arbetsmetoder
Vi simplifierar det komplexa.
Vi jobbar effektivt, förnuftigt och lönsamt.
Trots tidspress utför vi våra arbetsuppgifter med omsorg.
Vi strävar ständigt efter att utveckla våra arbetsmetod och processer för att bli mer effektiva.
Networking
Vi utvecklar och upprätthåller goda relation med centrala äktörer inom finansbranschen.
Vi eftersträvar att positivt påverka hela finansbranschens verksamhetsprinciper.

Vår historik

Nuläget
Vår kundbas omfattar mer än 170 finska institutionella investeraer och 60 fondblag. Som en marknadsledande och oberoende leverantör av investeringsexperttjänster samlade i en portal, forsätter vi att aktivt utveckla våra tjänster. Vårt företag består av mer än 30 portföljanalysexpeter som betjänar det finska investerarfältet i hjärtat av Helsingfors, på Berggatan 14.
Suomen Sijoitutkimus utökar sitt tjänsteutbud genom sitt dotterbolag till rådgivningstjänster, som anknutet ombud till Söderberg & Partners. Koncernens ägarbas utökas, bl.a. genom nya partners i personalen.
2021
Förbindelsebaserade investeringars roll i institutionella investerares portföljer ökar, och en skild rapport för alternativa placeringar lanseras.
2020
En milstolpe nås då 100 institutionella investerare omfattas av våra raporteringstjänster. En skild ESG-portföljrapport lanseras, och även en unik jämförelserapport där institutionella investerare anonymt benchmarkas sinsemellan introduceras.
2018
Det långvariga sammarbetet med Finanssialan utvecklas, och Sijoitustutkimus börjar förmedla Finlands fondmarknadsdata till European Fund and Asset Management Association, och börjar fungera som en aktiv insamlare av europeisk fondmarknadsstatistik.
2015
Konsulteringstjänster kring placeringsplans utvecklings- och formuleringstjänster, konkurrensutsättning av kaptalförvaltare lanseras för institutionella investerare.
2011
Dotterbolaget Sijoitusakatemia Oy grundas och för att erbjuda vidareutbildning för proffs inom finans- och placeringsbranschen.
2010
Bolaget grundas - 2004
Suomen Sijoitustutkimus grundas, då OMHEX analys- och raporteringstjänster  bolagiseras och säljs till de nyckelpersoner som ansvarat för dem. Men  Sijoitustutkimus historik sträcker sig ännu längre än bolagets grundningsår,  eftersom Suomen Optiomeklar (SOM) började erbjuda fondrapports- och portföljanalystjänster redan 1993.

Sijoitustutkimus systerbolag Sijoitusakatemia Oy ordnar vidareutbildning för proffs inom finans- och investeringsbranschen

Se nästa utbildningstillfälle